Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Väg

Hasopor erbjuder ett antal fördelar jämfört med traditionella material när man bygger vägar.

 

Vägbyggen på utmanande markförhållanden

Stora delar av vägnätet i Sverige är byggt på platser med känsliga markförhållanden bestående av kvicklera och myr. Här kan lätta material användas för att undvika sättningsskador och i värsta fall skred.

Kvicklera är ett mycket känsligt material och om du överbelastas eller stör detta material riskerar du både sättningsskador och katastrofala skred.

Hasopor lämpar sig väl för vägsträckor med behov av bra dränering
Hasopor lämpar sig väl för vägsträckor med behov av bra dränering

 

Hasopors fördelar i vägprojekt

Hasopor är det lättaste granulära byggmaterialet på marknaden och den låga specifika vikten gör det mycket lämpligt för vägbyggen. Förutom att minimera risken för strukturskador bidrar den låga vikten till en god totalekonomi i projekten.

Mängden massa som måste transporteras bort för att kompensera för vikten är mycket lägre än med konkurrerande material. Det ger både en bättre totalekonomi och lägre klimatpåverkan.

Hasopor ger ett bra frostskydd där det är dåliga markförhållanden
Hasopor ger ett bra frostskydd där det är dåliga markförhållanden

 

Vägfrostskydd

Hasopor innehåller 80 % inkapslad luft, och därför lämpar sig produkten också mycket väl för frostskydd av vägar. De isolerande egenskaperna säkerställer att temperaturen i de telekänsliga lagren i konstruktionen inte når fryspunkten – och slipper därmed också problem med telekupa.

Förutom produktens tekniska egenskaper gör den låga specifika vikten Hasopor till ett material som är lätt att arbeta med.

När Hasopor läggs är den stabil och går att gå på. Packning utförs enkelt med bandutrustning eller plattvibratorer.

Stabilitet och vikt samt dränerings- och isoleringsförmåga bidrar till minskad risk för sättningsskador, vattenskador och telekupa. Detta kan bidra till mindre behov av underhåll.

Andra användningsområden inom infrastruktur