Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Pool

pool hasopor

Idag finns det många olika material och lösningar för att bygga en pool i trädgården. Det som ger lång livslängd, lågt underhåll och ett bra estetiskt resultat är permanenta infällda poolkonstruktioner. Hasopor är ett miljövänligt lättfyllningsalternativ som lämpar sig mycket väl som återfyllning och isoleringsskikt för att skydda sådana poolkonstruktioner.

Pooltyper

Tidigare var gjutna betonglösningar normen, men idag finns det många liknande eller bättre pooltyper. En huvudsaklig skillnad är mellan platsgjutna simbassänger eller prefabricerade glasfiber- eller modulbassänger.

För mindre pooler ökar prefabricerade, isolerade glasfiberpooler i popularitet. De har en snabb byggtid med mindre byggkostnader. De hissas helt enkelt in i en förberedd bygggrop. Det är också en säker lösning med mindre underhåll. Användning av poolduk, betong och kakel, som har kortare livslängd, undviks.

Återfyllning mot simbassäng med Hasopor

Hasopor lämpar sig mycket väl som återfyllning för olika pooltyper, och speciellt glasfiber- och modulbaserade pooler. I allmänhet uppmuntrar tillverkare användningen av lätta, dränerande och isolerande massor. Hasopor ger även god stabilitet med ett lågt horisontellt marktryck ner till 10 % jämfört med andra traditionella massor. Hasopor är mycket lättare att hantera på ofta trånga byggarbetsplatser.

Om återfyllningen är för kompakt är risken stor att poolen börjar bukta inåt med tiden på grund av trycket utifrån. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk för själva konstruktionen. Det kan även uppstå påfrestningar på poolkanterna från insidan när vattnet pressas mot sidorna och ytan vid bad. Vissa andra lätta fyllmedel kan vara för instabila så att massan trycks upp mot ytan.

Så här gör du

  • Lägg fiberduk mot terräng och pool.

  • Fyll Hasopor i lager med ca. 30 cm åt gången. Tänk på att packa mellan varje lager som fylls. Kom också ihåg att fylla poolen med vatten när du arbetar dig uppåt.

  • Fyllning med Hasopor slutar ca. 30 cm under toppen av poolkanten.

  • Ovanpå Hasoporfyllningen läggs fiberduk och ett topplock etableras som hjälper till att stärka poolen och skydda fyllningen.

  • Toppdäcket kan vara ett lager av subbus och topplack. Kom ihåg förstärkning. Detta utgör en bra grund för plattor, kakel mm.

  • Topptäcket kan också bestå av jord täckt med gräs eller med trädtäcke.

  • Vid eventuella trappor eller sittplatser som är gjutna i poolen ska dessa stöttas upp med ett lager subbus eller sand.

  • Kom ihåg fiberduk över Hasoporfyllningen innan den fylls med subbus/sand under trappor/säten.

Rådfråga din poolleverantör och grundentreprenör för detaljer.

Illustration

Hasopor till pool