Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Pålning genom Hasopor skumglas

Pålning genom Hasopor skumglas minskar byggtiden.

En ny och innovativ metod med användning av Hasopor skumglas i grundläggningen kan leda till en minskning av byggtiden. Exempel på byggprojekt i Norge som använder denna metod har sparat flera veckors arbete.

Den traditionella metoden är att först ta bort växtskiktet där byggnaden ska ligga, och sedan lägga ut ett lager av krossad sten så att den tunga pålningsriggen får en stabil bas att arbeta på.

Traditionell pålning utan Hasopor skumglas
Traditionell pålning utan Hasopor skumglas

Beräkningar av skumglasets bärförmåga från Norconsult har kommit fram till att materialet tål en pålningsrigg alldeles utmärkt.

Pålning genom Hasopor skumglas
Pålning genom Hasopor skumglas

Genom att använda Hasopor skumglas behöver du inte först lägga ut en tung massa, som i efterhand måste ersättas med en lätt fyllning för att minska trycket och vikten mot det dåliga underlaget. Det är mycket krångligt, tidskrävande och kräver hög precision att ta bort och lägga ut fyllnadsmaterial mellan pålpunkter. Att påla rakt genom en Hasopor skumglasfundament sparar veckors arbete, och andra kan börja sitt arbete snabbare. Dessutom får du en ännu mer hållbar masshantering och lättviktsfyllning .