Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Gröna tak

Gröna tak med Hasopor skumglas – miljövänligt och formbart

Minska belastningen med gröna tak. Hasopor skumglas dränerar och isolerar, vilket i kombination med sin låga vikt gör den väl lämpad för att forma terräng på däck. Norden har en lång tradition av gröna tak, men mest i form av torvtak. Efter att Hasopor kom in i bilden har det utvecklats mycket bra sätt att bygga tak med vegetation. Tak med vegetation hjälper till att reglera byggnadens temperatur och göra den mer energieffektiv.

Hasopor gör det möjligt att forma terräng på tak
Hasopor gör det möjligt att forma terräng på tak

Med ökat byggande i tätorter blir det ett allt större fokus på gröna tak och uteområden med alla positiva inslag de tillför. Hasopor skumglas används i allt större utsträckning för detta. Dessutom finns det många människor som har antagit ett sådant utseende av byggnader som mycket positivt, eftersom det ser naturligt och vackert ut. Det ger också känslan av natur i tätare områden, samt att man måste tänka på att både växter, småfåglar och insekter ges nya möjligheter. För stora typer av tak som går att färdas på har man ett extra ”uteutrymme” att använda, så det är flera positiva faktorer som följer med. Är den här typen av tak möjligen en stor del av framtidens tak?

Illustration av användningen av Hasopor för gröna tak
Illustration av användningen av Hasopor för gröna tak

Regn på gröna tak

En annan positiv aspekt av att använda Hasopor vid konstruktionen av sådana tak är dräneringsbehandlingen av regn. I storstäder med en ökande andel täta ytor är skyfall ett växande problem. Med gröna tak och Hasopor skumglas minskar belastningen på VA-systemet i städerna genom att fördröja vattnet. Ökad vegetation hjälper inte bara till att hålla kvar vatten, utan kommer också att rena både vattnet och luften. Till skillnad från täta ytor kommer växtlighet också att bidra till att dämpa buller från skyfall inne i byggnaden, liksom allt annat buller mellan byggnader.

Odla mat på gröna tak

En annan aspekt av gröna tak som uppmärksammas allt mer är odling av mat så att man får kortrest, eller «orest» mat för byggnadens brukare. Med detta blir det noll klimatutsläpp från transporter av mat.

Odling på tak med skumglas under

Andra användningsområden inom bygg