Hasopor skumglas logotyp black

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som ofta ställs om Hasopor.

Tryck på din fråga nedan så visas svaret.

Går det att blåsa skumglas på plats i ett projekt?

Vi har i dagsläget ingen utrustning för blåslossning direkt på arbetsplatsen. Skumglasets oregelbundna form är en utmaning, och förnärvarande saknar vi en fungerande systemlösning för att kunna erbjuda blåslossning.

Jag har beställt skumglas av kvalitet 10-60 mm, men i leveransen finns det skumglasbitar som är större än 60 mm. Är det fel på min leverans?

Skumglasets kvalitet och angiven kornfördelning är 10-60 mm. Enligt produktcertifikat och angiven provstandard tillåts både över och underkorn. I provstandard (EN 933-1) finns ett godkännande att leverans får innehålla 10% överkorn respektive 15% underkorn (viktsprocent).

Hur kompakterar man en skumglasbädd?

Skumglas kan kompakteras med bandburet fordon eller handhållen plattvibrator. För mer kompletterande information omkring kompaktering, antalet överfarter, lagertjocklek mm, läs närmare under rubriken ”Jobba med skumglas”.

Hur säkerställer ni skumglasets kvalitet?

Skumglasets kvalitet och produktegenskaper testas löpande vid vårt produktionslaboratorie i Hammar samt av extern part.
Skumglasets deklarerade egenskaper är redovisade i de olika dokument som tillhandahålls på denna hemsida. För närmare information, läs vår handbok under kapitel 8, – Kvalitetskrav och kontroll.

Vad är beskrivande för ett lättfyllnadsmaterial?

Att densiteten (vikten) på materialet är mindre än 1000 kg/m3. Skumglasets torrdensitet är endast 180 kg/m3.

RÅD OCH VÄGLEDNING