Hasopor skumglas logotyp black

Jobba smart. Lätt bär tungt.

Skumglasets produktegenskaper och prestanda, i kombination med hanteringsmässiga fördelar, uppskattas och lovordas av entreprenörer och byggherrar över hela landet.

Skumglas har flera påvisade produkt och hanteringsmässiga fördelar. Materialets egenskaper i kombination med snabb framdrift i utläggning och kompaktering, är några nyckelfaktorer för effektivitet och tidsvinster.

På plats i fyllningen bildar skumglaset ett gediget stabilt arbetsunderlag för fortsatta arbeten i entreprenaden.

LEVERANS AV SKUMGLAS TILL ARBETSPLATS

Leverans av skumglas sker vanligtvis i lastväxlarfordon med en leveranskapacitet om ca 120-154 m³ per leverans. Ekipaget transporterar tre containers, en på dragbilen och två på släpet. Vid leveranstillfället är det endast dragbilen som går in till lossningsplatsen, för att tippa skumglaset på anvisad plats.

Vid och till arbetsplats krävs framkomlighet för lastväxlarekipage samt eventuell rangeringsplats för omflyttning av containers.

För arbetsplatser med behov av mindre volymer och eller med begränsad utrymme för mottagning och hantering, och som alternativ, kan även leverans ske i storsäckar om 1,5 m³.

För specifika frågor omkring logistik, kontakta vår leverans och logistikavdelning på telefon 0583-53 25 60.

HANTERING OCH ARBETSUTFÖRANDE PÅ ARBETSPLATS

Före leverans av skumglas till arbetsplats, färdigställ förberedenade arbeten, se närmare i handbok. Vid förhållanden med snö och is, utläggning av skumglas ska utföras på otjälat underlag, snö och is tas bort.

På terrassen/schaktbotten läggs normalt ett materialskiljande lager geotextil av lägst klass N2. Skumglaset tippas därefter med fördel direkt ned i arbetsområdet (schakt).

Fyllning läggs ut med en grävmaskin i skikt om 0,6 – 1,25 m, och efter att ytan grovplanerats, kompakteras skumglaset med lämplig packningsutrustning. Kompaktering utförs med bandburet fordon eller handhållen plattvibrator. Vid anslutning till fasta konstruktioner skall kompaktering enbart utföras med plattvibrator.

Vid kompaktering med bandburet fordon får bandtrycket ej överstiga 50 kPa.

Packningsrekommendationer

UtrustningBandtryck/ViktLagertjocklek (m)Överfarter
Bandburet fordon *30 – 50 kPa0,6 – 1,25 m2-4 st
Plattvibrator **80 – 180 kg0,3 – 0,7 m2-4 st

* Max skikttjocklek färdigkomprimerad 1,0 m
** Max skikttjocklek 0,7 m/fasta konstruktioner

UTLÄGGNING AV SKUMGLAS

Skumglas läggs ut med en släntlutning om 1:1 eller flackare, och täcks mellan materialet och stödfyllningen med en omslutande geotextil av lägst klass N3. Geotextil läggs ut med minst 0,5 m överlapp.

För att minimera materialförlust av skumglas på arbetsplatsen, undvik onödiga hanteringar och förflyttningar av materialet, samt trafik direkt på skumglaset efter utförd kompaktering. Vid utläggning av skumglas i schaktgrop erfordras länspumpning.

 Överbyggnad

Materialskiljande lager av geotextil av lägst klass N3 erfordras mellan skumglas och överbyggnadsmaterial.

Överbyggnadsmaterial får inte tippas direkt på skumglaset, lägg upp bredvid och bred ut i minst 0,15 m tjock lager på ytan.

Packning av det första lagret utförs med fyra överfarter, vibrerande vält och statisk linjelast om 10-20 kN/m eller motsvarande packningseffekt. Resterande lager läggs enligt Anläggnings AMA.

För transport av tyngre fordon på ytan skall överbyggnadstjockleken vara minst 0,2 m. På avsnitt som används som transportväg under byggtiden, skall överbyggnadens tjocklek vara minst 0,4 m.

Senaste projekten