Hasopor skumglas logotyp black

Support

Tekniska specifikationer

Materialtekniska egenskaper för Hasopor skumglas

Lätta fyllningar/frostisolering Testmetod Storlek
Kornstorlek NS-EN 933-1 10-60 mm
Torr densitet NS-EN 1097-3 180 kg/m³
Kornens densitet, prd NS-EN 1097-6 380 kg/m³
Motstånd mot krossning (vid 20% komprimering)   770 mPa
Dimensionerande specifik vikt i fyllning NS-EN 1097-3 3,0 kN/m³
Dimensionerande vikttäthet mot upplyftning NS-EN 1097-3 2,2 kN/m³ **
Kapillär stighöjd NS-EN 1097-10 170 mm
Volymändring vid komprimering NS-EN 1097-10 15-25 %
Friktionsvinkel   45°
Värmeledningsförmåga (torr) NS-EN 12667 0,097 W/mK
Värmeledningsförmåga (våt, dränerad) NS-EN 12667 0,107 W/mK
Frost-/tålmotstånd NS-EN 13055-2 0,2 %

*Kom ihåg att Hasopor har en densitet som är lägre än för vatten, som är ungefär 1000 kg/m³. Var därför försiktig vid arbete där vatten kan samlas.

Tryckstyrka/belastning Testmetod  
Lasttyp   Maksimalt trykk (spänning)
Statisk belastning   80-120 kN/m²