Hasopor skumglas logotyp black

Argumenten väger tungt för en underlättad byggprocess.

Skumglasets produktegenskaper och prestanda, i kombination med hanteringsmässiga fördelar, uppskattas och lovordas av entreprenörer och byggherrar över hela landet.

Skumglas har unika egenskaper och är ett lättfyllnadsmaterial som motsvarar krav i utmanande geotekniska sammanhang. Grunden för lätta konstruktionslösningar med lång livslängd och hög kvalitet, är en produkt med goda prestanda avseende densitet och tryckhållfasthet. Tillsammans med hanteringsmässiga fördelar banar det väg för nya snabba och smarta lösningar.

Skumglas är inert, kemiskt stabilt och obrännbart. Materialet är beständigt mot frätande ämnen, innehåller inga fibrer eller miljöfarliga gaser, och är till sitt ursprung oorganiskt och kan därför inte mögla.

Förutom goda isolerande egenskaper är skumglas, i förhållande till sin densitet, mycket tryckhållfast och bildar ett stabilt underlag för konstruktioner i mark och anläggningssammanhang.

Skumglas är ett modernt lättfyllnadsmaterial för nybyggnadsprojekt, och inte minst vid åtgärder och förbättringar av befintliga konstruktioner.

Relevanta projekt