Mark- och anläggningsentreprenader med skumglas har många teknik- och miljöfördelar, redan innan det kommer i marken. Sen blir det bara bättre och bättre.

Hasopor skumglas tillverkas av återvunnet förpackningsglas, en stabil råvara människan uppskattat i minst 9 000 år.

Innovativt och med dokumenterade fördelar

Skumglas är ett innovativt lättfyllnadsmaterial med dokumenterade fördelar som hög bärighet, dränerande, isolerande och kapillärbrytande egenskaper. När du väljer skumglas sparar vi tillsammans jungfruliga råvaror som olja och urberg, dessutom många tunga transporter. För det tyngsta argumentet är den låga vikten.

I Sverige återvinner vi 94 procent av det förpackningsglas vi förbrukar  – bäst i världen. En fantastisk råvara att bygga ett hållbart samhälle på.

Unika produktegenskaper

Hasopor skumglas löser många uppgifter i ett moment, särskilt vid tekniskt komplicerade bygg- och anläggningsprojekt. Kombinationen av unika produktegenskaper med tydlig miljöprofil, har snabbt gjort skumglas till ett långsiktigt val för hållbarhetsdrivande konsulter i föreskrivande led. Inte minst när de geotekniska förutsättningarna utmanar. Grundförstärkningar, vägbyggnationer, broanslutningar och bankuppfyllnader är bara några förekommande användningsområden.

Hasopor säljer skumglas lösvikt och i storsäck.