Hasopor skumglas logotyp black

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, det lämpar sig väl som isolering för en rad olika projekt.

isolerande

Eftersom Hasopor skumglas består av 80 % luft har det utmärkta isoleringsegenskaper och lämpar sig särskilt väl som isolering för en rad olika projekt. Inom vägbyggen kommer Hasopor som tjälskydd att bidra till en konstruktion som är mindre utsatt för frostskador och därmed minskat underhållsbehov.

Väljer man Hasopor kommer grävdjupet för att uppnå ett tillfredsställande frostskydd att minska avsevärt jämfört med traditionella/lokala massor.

Skumglas är ett vatten och ångtätt material där isoleringsförmågan förblir konstant. Av den anledningen är skumglas alltid torrt, och kan som oorganiskt material inte mögla.

Miljövänligt

Hasopor är tillverkat av 100 % återvunnet förpackningsglas som samlats in från hushåll i hela Sverige! Dessutom produceras Hasopor skumglas med certifierad, kortvägs el.

Lätt

Hasopor skumglas består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är det det lättaste fyllnadsmaterialet på marknaden.

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket gör det lämpligt som isoleringsmaterial för en rad olika projekt.

Rationell framdrift

På grund av sin låga vikt tillåter Hasopor mindre schaktning för att uppnå fördelarna med kompensationsgrundläggning. Detta innebär betydande besparingar i tid och kostnader.