Hasopor skumglas logotyp black

Lätt

Produkten består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är Hasopor skumglas det lättaste granulära fyllnadsmaterialet på marknaden.

Lätt

Med en densitet på bara 180 kg/m³ kan Hasopor ge lägre transportkostnader och större flexibilitet i byggprocessen.

En av de största fördelarna med Hasopor skumglas är dess låga vikt. Under tillverkningsprocessen krossas återvunnet glas till ett fint pulver, innan en aktivator tillsätts och bakas vid hög temperatur. Aktivatorn bidrar till att luftbubblor bildas under gräddningen och resultatet är att Hasopor består av 20 procent glas och hela 80 procent inkapslad luft.

Eftersom Hasopor består av så mycket luft väger den bara 180 kilo per kubikmeter i bulk. Det gör att vi kan transportera upp till tio gånger så mycket per bil jämfört med traditionella stenmassor. För ett byggprojekt kan enbart denna transportkostnad uppgå till stora besparingar.

Miljövänligt

Hasopor är tillverkat av 100 % återvunnet förpackningsglas som samlats in från hushåll i hela Sverige! Dessutom produceras Hasopor skumglas med certifierad, kortvägs el.

Lätt

Hasopor skumglas består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är det det lättaste fyllnadsmaterialet på marknaden.

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket gör det lämpligt som isoleringsmaterial för en rad olika projekt.

Rationell framdrift

På grund av sin låga vikt tillåter Hasopor mindre schaktning för att uppnå fördelarna med kompensationsgrundläggning. Detta innebär betydande besparingar i tid och kostnader.