Hasopor skumglas logotyp black

Miljövänligt

Skumglas har många miljöfördelar redan innan det kommer i marken. Sen blir det bara bättre och bättre.

Miljövänligt

Skumglasets produktegenskaper och prestanda, i kombination med hanteringsmässiga fördelar, uppskattas och lovordas av entreprenörer och byggherrar över hela landet.

Ett utmärkt exempel på miljöanpassad resursanvändning, där avfall från samhället tas tillvara och förädlas till ett miljövänligt produkt. Materialåtervinning spelar stor roll i ett hållbart samhälle, minskar förbrukningen av ändliga naturresurser, och behovet av nya råvaror med 20%.

Skumglas är ett strategiskt produktval för miljödrivande konsulter, projektörer och entreprenörer med verksamhetsmål inom hållbar utveckling. Råvara är återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen, som förädlas till ett lättfyllnadsmaterial med en rad miljömässiga materialfördelar, för användning i mark och byggsammanhang.

Hasopors produktutbud uppfyller kraven enligt Boverket avseende CE-märkning av byggprodukter från första juli 2013. Skumglas uppfyller krav enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier, är registrerat i BASTA-registret (BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se) och har högsta betyg i Sunda Hus miljödata. Tillverkning och ledningsarbete sker enligt ett noga utarbetat program för egenkontroll.

Skumglas från Hasopor är deklarerad i programmet The International EPD System från EPD International AB, registreringsnummer S-P-07075, daterad 2022-11-04 och giltig till 2027-11-03.

Läs mer

Miljövänligt

Hasopor är tillverkat av 100 % återvunnet förpackningsglas som samlats in från hushåll i hela Sverige! Dessutom produceras Hasopor skumglas med certifierad, kortvägs el.

Lätt

Hasopor skumglas består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är det det lättaste fyllnadsmaterialet på marknaden.

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket gör det lämpligt som isoleringsmaterial för en rad olika projekt.

Rationell framdrift

På grund av sin låga vikt tillåter Hasopor mindre schaktning för att uppnå fördelarna med kompensationsgrundläggning. Detta innebär betydande besparingar i tid och kostnader.