Problemställning: Hög grundvattennivå, gammal sjöbotten med 3-4 m
torrskorpelera som följs av flytlera.

Skanska och IKEA har gemensamt utvecklat boendekonceptet BoKlok. Affärsidén sammanför de båda företagens ansenliga kompetenser inom respektive verksamhetsområde i en rad bostadsprojekt för hållbart boende, som kännetecknas av genomtänkt design, funktion, kvalitet och en rimlig prisbild.
BoKlok bygger cirka 1 000 bostäder per år, så här långt har 7 000 bostäder byggts. I konceptet ingår ansvarstagande för hela kedjan från produktutveckling till försäljning, produktion och kundrelationer efter inflyttning. Idag bedrivs verksamheter i Sverige, Norge och Finland.

BoKlok, Trolldruvan, i Trosa är den första etappen av två där det byggs 34 lägenheter, från två upp till 4 rum och kök. Etapp två, som heter Ulltickan, innehåller sju parhus med fjorton lägenheter och har beräknad inflyttning hösten 2016, vilket sammanfaller med tidplanen för Trolldruvan.

Entreprenören

Ola Sundlöf, produktionschef vid Skanska Väg och Anläggning Mellansverige, är ansvarig markentreprenör för BoKlok, Trolldruvan, ett projekt som inleddes under augusti 2015.

– Framgångsfaktorerna för BoKlok är kort uttryckt; hållbara bostäder för de många människorna, säger Ola.

Med förflutet som egen företagare och numera produktionschef inom Skanska har Ola genom många år i yrket förvärvat gedigen kompetens och erfarenheter som markentreprenör.

– Jag försöker alltid analysera eventuella problem i projekten i god tid, hellre än att de dyker upp som överraskningar när produktionen rullar för fullt, säger han

Problemställning

När vi besöker Trolldruvan i Trosa är arbetet färdigt i höjd med marken och en huskropp har uppförts.

Grunderna med gjutna plattor håller på att ställas iordning för kommande montering av ytterligare lägenhetshus.

– Förutsättningarna för markarbetena har varit problematiska. Trosa ligger lågt i förhållande till havet, grundvattennivån i projektet ligger osedvanligt högt och vattnet trycker på underifrån via berget. Det är gammal sjöbotten med cirka 3-4 meter lera under oss, och utan kompensationsfyllning med lättfyllnadsmaterial och pålning skulle husen de facto sjunka. Markförhållandena här tål praktiskt taget ingen belastning ovanifrån, fortsätter Ola.

– Kärnfrågan i markentreprenaden har därför varit att minska vikten på fyllningen. Från Skanskas håll har vi varit delaktiga tidigt i projektet, och i samarbete med projektören kom
vi fram till att Skumglas™ var det bästa alternativet för att lösa problemet. Utöver reducerad vikt fick vi dessutom isolerande och dränerande egenskaper i lättfyllnadsmaterialet på köpet.

Att Skumglas™ är lätt att hantera tvekar inte Ola om. Han ser dock en utvecklingspotential kring utbyggd information om utförande vid kompaktering och underlag för värdering av volymförändring efter maskinbearbetning. I sammanhanget skulle även uppgifter om hur olika maskintyper påverkar materialvolymen uppskattas.

– Det idealiska förfarandet vore om projektörerna svarade för volymbedömningar och gav oss detaljerade anvisningar om fyllningsgrader. Mer om materialets faktiska egenskaper behöver tillföras projektörsledet, anser Ola.

hasopor-boklok-trosa-content

Om produkten

Ola har arbetat med Skumglas™ tidigare och tycker det är ett lättarbetat material som också gillas av arbets-laget. Han konstaterar vidare att Skumglas™ är välkänt men förhållandevis obeprövat inom den gren av Skanska han är verksam i.

– Kurvan pekar uppåt när det gäller svåra markförhållanden. Bra mark håller på att ta slut, så det är bara att lära sig hantera produkter som Skumglas™.

Hasopor har fram till mitten av februari månad levererat cirka 2 500 m³ Skumglas™ och Ola bedömer att ytterligare 500 m³ återstår innan projektet är klart. Kopplat till BoKlok-projektet bygger kommunen en väg i området och även där har Skumglas™ valts som lättfyllnadsmaterial.

– Jag upplever direkta fördelar med Skumglas™. Materialet är lätt att jobba med, det ligger stilla och går snabbt att lägga i grunden. Ett intressant material som kommit för att stanna. I framtida projekt kan vi absolut tänka oss att använda Skumglas™, inget snack om den saken. Steget dit är kort, säger Ola.

Han ser också fördelar med Skumglas™ ur hållbarhetsperspektiv. Skanska ligger långt framme inom miljö och hållbarhet och BoKlok implementerar Skanskas regler inom området.

– Miljö och hållbarhet är viktigt för Boklok, särskilt nya tekniklösningar som är kostnadseffektiva, framhåller Ola.

Om Hasopor

Hur ser Ola Sundlöf slutligen på Hasopors roll som leverantör till Bo Klok i Trosa?

– Konkret handlar det om leveranssäkerhet, något jag tycker fungerat bra i det här projektet. Förbättringspotentialen finns i att än mer utveckla information och underlag till projektörer och entreprenörer, avslutar Ola.