Hasopor skumglas logotyp black
Händelö / Malmölandet Norrköping

Bygga hållbar väg under havsnivån

Problemställning: marknivån i förhållande till havet, samt hög grundvattennivå som påverkar konstruktionen.

Händelö / Malmölandet i Norrköping exploateras för ett nytt industriområde där inledningsvis Rustas gigantiska lagerbyggnad börjat ta form. I ett längre perspektiv planeras en ny rangerbangård för godstrafik som får samband med Ostlänken och senare en omlokalisering av hamnen till den här delen av kommunen.

Norrköpings kommun sammanfattar projektet Händelö / Malmölandet så här: ”Området kännetecknas av sitt läge med god tillgänglighet till hamn, flyg, välutvecklade väg- och järnvägsanslutningar samt logistik.”

Projektet Händelö / Malmölandet

Anläggning av 1 500 meter ny väg med cirkulationsplats och anslutningsvägar vid Rustas nya centrallager där Hasopor Skumglas används på delar av sträckan. Markförhållandena är dåliga då det är gammal sjöbotten med lera den nya vägen byggs på. 

Händelö / Malmölandet Norrköping - 5050 kubikmeter
Leveransen omfattade 5050 kubikmeter Hasopor Skumglas.

Entreprenören

Björn Johnsson är arbetschef hos J & A Entreprenad AB, ett lokalt bygg- och entreprenadföretag med 40-talet anställda, som han äger och driver tillsammans med sin bror Linus Almén.

Björn Johnsson, arbetschef hos J & A Entreprenad
Björn Johnsson, arbetschef hos J & A Entreprenad

– Vi har arbetat med Hasopor Skumglas förut i samband med renovering av en kaj i Nyköping.

Produkten är väl utprovad. Vi vet hur vi ska hantera skumglas och läggningsanvisningarna från Hasopor är bra.

J & A Entreprenad vet hur dom ska hantera skumglaset
J & A Entreprenad vet hur dom ska hantera skumglaset

– Hasopor Skumglas är konstruktionsmässigt sett utmärkt för att lösa problem vid dåliga markförhållanden, och är dessutom ett rationellt material där lättfyllnad behövs.

Björn understryker samtidigt vikten av att planera logistiken när Hasopor Skumglas används i entreprenader.

– Det är viktigt att hantera materialet rätt. Vi får direktleveranser på plats så att det bara är att växla flaken från lastbilen. Logistiskt sett är det effektivast för vår produktion, mellanlagring vill vi undvika. Tänk också på att minimera omlastningar av materialet, uppmanar han.

När lastbilen med leveransen anländer står Björns arbetslag redo med maskinerna för att hantera skumglaset. Det går snabbt och är effektivt. Det märks att de gjort det här förut.

Att hantera skumglaset går snabbt och effektivt
Att hantera skumglaset går snabbt och effektivt

Hur ser entreprenören Björn på de olika ekonomiska aspekterna av att använda skumglas?

– Prisbilden ligger i fas med övriga lättfyllnadsprodukter men det finns inget annat material med motsvarande densitet. Ekonomiskt får man ställa mindre materialåtgång och utmärkta konstruktionsegenskaper mot ett högre pris och transportkostnader vid en jämförelse med konventionella fyllnadsmaterial.

– I sammanhanget bör också påpekas att Hasopor Skumglas ger framtida besparingar genom mindre sättningar, vilket i sin tur medför minskade underhålls-kostnader. Användning av Hasopor Skumglas förlänger livslängden på vägen, därför är det viktigt att se produkten i ett vidare ekonomiskt hållbart perspektiv.

– Jag tror Hasopor Skumglas är en produkt som kommer att användas mer och mer framöver. Det är ju dessutom ett plus att produkten består av återvunnet material och är ett bra miljöval, säger Björn.

Om Hasopor

Tidsplanering, logistik och material-leveranser är A och O för en entreprenör. Vi låter Björn ge sin syn på samarbetet med Hasopor.

– Hasopor har varit väldigt bra att samarbeta med. De ställer upp med teknisk support, underlättar logistikfrågor och hjälper oss planera flödet med produkten. De har också en bra läggningsanvisning och är även tillgängliga per telefon vid behov, avslutar Björn Johnsson.

Prosjekt

Entreprenör

Uppdragsgivare

Problemställning

Marknivån i förhållande till havet, samt hög grundvattennivå som påverkar konstruktionen.

Metodval

Lättfyllnad inom två vägavsnitt i behov av särskild åtgärd

Produktval

Hasopor Skumglas (10/60 mm)

Volym

5050 m3

Liknande projekt

Liseberg

Liseberg

Kretsloppsparken

Kongahälla

Göta kanal 2.0

Händelö / Malmölandet Norrköping

BoKlok Trosa

AGA-depån Lidingö