Hasopor skumglas logotyp black
AGA-depån Lidingö

Övertag på svårt underlag

Problemställning: lera, sjöbotten och befintligt konstruktionsmaterial i marken.

AGA-Depån på Lidingö i Stockholm ingår i utbyggnaden av Lidingöbanan och Spårväg City. Den nya spårvagnsdepån dimensioneras för trettio spårvagnar som ska trafikera Lidingöbanan och Spårväg City efter det att banorna har kopplats ihop vid Ropsten.

På sikt ska man kunna åka spårvagn från Sergels Torg via Norra Djurgårdsstaden till Gåshaga på Lidingö. Förutom uppställningsplatser för spårvagnarna kommer depån att rymma städhallar, tvätthallar, verkstadsplatser, hjulsvarv, karosseriverkstad samt kontor för trafikledning och personal. Arkitektoniskt har inspiration hämtats från de gamla spårvagnshallarnas utseende, men nu med moderna material.

Området där depån byggs är blandad stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser. I projektet ingår även en spårbunden sträcka av Lidingöbanan just intill AGA-Depån. AGA-Depån beräknas vara fullt utbyggd 2018. Landstingsägda SL, Storstockholms Lokaltrafik, är beställare och byggherre är Trafiknämnden inom Stockholms län (TN).

Entreprenören

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsföretag med en omsättning på cirka 24 miljarder NOK och 6 400 anställda. Veidekke Entreprenad Region Anläggning Öst fick uppdraget att utföra mark- och betongarbeten för den nya spårvagns-depån. Markdelen i entreprenaden omfattar cirka 300 miljoner kronor.

Svåra markförhållanden vid AGA-Depån

Markförhållandena som Veidekke ställdes inför var lera, gammal sjöbotten och befintligt gammalt konstruktionsmaterial. Dan Andersson, som är Veidekkes produktionschef vid AGA-Depån, berättar att Hasopor Skumglas inte var föreskrivet från början i projektet.

– Initialt hade man föreskrivit kalkcementpelare, s.k. KC-pelare. En metod som används exempelvis för markförstärkning av lerjordar under till exempel vägar och järnvägar. Men en sådan lösning medförde också en del problemställningar, bland annat 2-3 meter överlast. Vi skulle fått lov att köra in väldigt stora mängder material, som efter flera månaders liggtid sedan skulle köras bort, berättar Dan Andersson.

– Veidekke har en samarbetsform med kunder och även internt där målet är att bidra i projektutvecklingen genom samverkan med kund och projektörer. Mot den bakgrunden började vi fundera kring alternativa lösningar med lättfyllning. Vår projektchef Åke Hägglund var den som förde in Hasopor Skumglas i diskussionerna, själv hade jag kommit i kontakt med materialet i samband med ett tidigare projekt i Sollentuna, fortsätter han.

hasorpor-aga-depan-lidingo-casebild4

Fördel skumglas 

Jens Stolt, Veidekkes biträdande projektchef, tar vid och berättar att man nu påbörjade en närmare analys av, och jämförelse mellan KC-pelare och Hasopor Skumglas. Allt ifrån inköp av material för överlast, liggtider och borttransportering av densamma inklusive problematiken med de befintliga anläggnings-konstruktionerna i marken. Utfallet blev till skumglasets fördel.

– Vi identifierade snabbt tidsbesparingar, ekonomiska fördelar och miljövinster, men grundläggande och viktigt var också att vi med Hasopor Skumglas kunde styra produktionen själva. I alternativet med KC-pelare hade vi behövt en kalkcemententreprenör, säger Jens Stolt.

– SL tog till sig idén att använda lättfyllnadsmaterial istället för KC-pelare och gav WSP (geotekniska konsulter för SL i projektet) i uppdrag att räkna på det nya alternativet.

Resultatet från WSP  bekräftade att de tekniska kraven väl uppfylldes med Hasopor Skumglas.

Byggs i etapper

AGA-Depån byggs i etapper. Den första delen (västra spårharpan och hela trafikspåret) står preliminärt klar till trafikstart av den moderniserade Lidingöbanan under hösten 2015. Hela depån beräknas bli klar årsskiftet 2017-18.

– De första tre spåren, av totalt elva i uppställningshallen, består av pålad betong. Med skumglasalternativet har vi förkortat projekttiden för mark- och betongarbeten med två år och kunde därtill plocka bort 790 stålrörspålar i den tekniska specifikationen för markarbetena, säger Jens Stolt.

I projektet ingår utöver själva depån också den del av Lidingöbanans trafikspår som går längs med depån där man använder Hasopor Skumglas.

– SL och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting är mycket nöjda med att valet av Hasopor Skumglas har bidragit till en ur flera perspektiv effektivare markentreprenad. SL har sparat tid och stora summor på materialvalet och metoden, säger Jens Stolt.

Visionsfilmen om AGA-Depån

Uppdragsgivare

Prosjekt

WSP Sverige AB

Entreprenör

Problemställning

Lera, sjöbotten och befintligt konstruktionsmaterial i marken

Metodval

Lättfyllnad istället för KC-pelare

Produktval

Hasopor Skumglas (10/60 mm)

Volym

31 760 m²

Liknande projekt

Liseberg

Liseberg

Kretsloppsparken

Kongahälla

Göta kanal 2.0

Händelö / Malmölandet Norrköping

AGA-depån Lidingö