Hasopor skumglas logotyp black

Support

ISO-certifikat

Hasopor har certifierats enligt ISO-standarden. Det ger både dig som vår kund och oss själva trygghet om att vi arbetar målmedvetet med ledning och ledningssystem.

KIWA-certified ISO 9001, 14001, 45001

Vi har certifierats enligt NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 och NS-ISO 45001:2018.

NS-EN ISO 9001:2015 gäller certifiering av vårt kvalitetsstyrningssystem där målet är kontinuerlig förbättring och att undvika fel innan de uppstår.

NS-EN ISO 14001:2015 är standard för miljöledning och är ett certifikat på att vi har lagt utformning och genomförande av miljöarbete i systemet så att vi kan upprätthålla och utmana vår miljöpolicy.

NS-ISO 45001:2018 anger att vi har verktyg för att förebygga skador och sjukdomar och säkerställa en säker och bra arbetsmiljö.

Ladda ner våra ISO-certifikat