Hasopor skumglas logotyp black

Hållbarhet

Hasopor står för ett hållbart byggande, vi vill vara med och bidra till en bättre värld. Och vi börjar från grunden.

ÅTERVUNNEN RÅVARA GER VINNARPRODUKT

Skumglas är ett modernt och miljöeffektivt val för minskad konsumtion och belastning av resurserna på jorden – råvaran är glasförpackningar från de svenska hushållen. Hasopor står för cirkulär ekonomi, vi vill medverka och uppmuntra till klimatsmarthet, vårt CO2-avtryck ska vara så lågt det bara är möjligt. Skumglas från Hasopor är miljövarudeklarerat genom EPD-systemet.

Allt flera väljer hållbara byggmaterial, det är viktigt då 20 % av utsläppen på jorden genereras här. Att välja material från återvunnen råvara är fem gånger effektivare jämfört med jungfrulig råvaruanvändning.

 
 HÅLLBARHET SOM VÄGER TUNGT

Antal kg CO₂ vår produkt besparat sedan 2008 – idag.

kg co₂

Mot tredje bästa alternativet

ELLER

kg co₂

Mot näst bästa alternativet till skumglas

PRODUKTION MED HÅLLBARHET I FOKUS

Vårt miljöansvar inleds redan vid råvarukällan. Vi ligger vägg i vägg med Svensk Glasåtervinning, landets insamlingscentra för återvunnet förpackningsglas.

Skumglasproduktionen är i ständig utveckling, vi investerar medvetet i modern hållbar teknologi . Vi köper el från 100 % förnybara energikällor. Här finns vårt miljöintyg från vår elleverantör Bixia.

OMVÄRLDSMEDVETEN LOGISTIK

Hasopor ligger i landets demografiska mittpunkt. Härifrån når vi snabbt ut till projekt i Sveriges tillväxtområden. Skumglas har en låg vikt och är en optimal produkt för volymeffektiva leveranser.

Vi ställer hållbarhetskrav på våra logistikpartners, och väljer utförare med tydliga miljömål. Minst 50% av fordonens bränslebehov ska utgöras av förnybar energi. Motorer får enbart vara av Euroklass 5 eller 6 och samtliga chaufförer ska vara ecodrive-utbildade.

Läs mer om hållbart byggande med skumglas

Nyheter om hållbarhet