Hasopor skumglas logotyp black

Hållbarhet

Återvunnet glas - cirkularitetsmått för skumglas

Forskningssamarbete med RISE

Cirkularitetsmått för skumglas

Skumglas är…

99,8% cirkulärt ur ett volymperspektiv
98,6% cirkulärt ur ett viktperspektiv
58,1% cirkulärt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Cirkularitetsmåttet, C-måttet, är ett verktyg som tillämpats av forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, i flera olika branscher, på olika typer av produkter och tjänster. C-måttet är kvoten av det ekonomiska värdet av en produkts återcirkulerade delar och det ekonomiska värdet av alla delar. 

C uttrycks som en siffra mellan 0 och 1, där 1 är en produkt vars värde utgörs helt av återanvänt, renoverat eller återvunnet material, och 0 är en produkt som helt är oanvänt jungfruligt material.

I ett samarbete mellan forskare på RISE och Hasopor har cirkulariteten på skumglas mätts. 

Tillämpning av C-mått på skumglas från Hasopor

Skumglas fån Hasopor består av tre ingredienser: återvunnet förpackningsglas från hushåll i Sverige, glaspulver och kiselkarbid, där de två första delarna står för 98,6% av massan och 99.8% av volymen av den färdiga produkten. De två första ingredienserna i skumglas är helt återcirkulerat material, och har därför c-värdet 1,00. Kiselkarbiden är jungfruligt och får därför c-värdet 0. Slutresultat för skumglas är C-mått av 0, 581, vilket betyder att 58,1 procent av det ekonomiska värdet av skumglas kommer från återvunnet innehåll.

Summerat är alltså skumglas från Hasopor 99,8% cirkulärt ur ett volymperspektiv, 98,6% cirkulärt ur ett viktperspektiv och 58,1% cirkulärt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Läs summeringen av samarbetet på RISE webbplats

Nyheter om hållbarhet