Hasopor skumglas logotyp black
Glasopor logo 3D

Hasopor som en del av Foamit Group hälsar Glasopor varmt välkommen till familjen!

Det finska skumglastillverkningsbolaget Foamit Group förvärvar Glasopor AS

Foamit Group Oy, en del av den finska koncernen Partnera Oyj, har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av det norska skumglastillverkningsbolaget Glasopor AS

Foamit Group Oy, en del av den finska koncernen Partnera Oyj, och Sirkel Materialgjenvinning AS har idag undertecknat ett avtal genom vilket Foamit Group förvärvar 100 procent av det norska skumglastillverkningsbolaget Glasopor AS. Förvärvet förväntas slutföras före utgången av september 2021. Förvärvet stärker Foamit Groups position som den viktigaste skumglastillverkaren i Norden och en av de största aktörerna i branschen globalt sett.

Skumglaskross är ett mycket miljövänligt och lätt byggmaterial som tillverkas av rengjort återvunnet glas, och efterfrågan på materialet stöds av en ökad efterfrågan på produkter inom cirkulär ekonomi.

”Foamit Group har som mål att expandera och vidareutveckla sin affärsverksamhet kring glasåtervinning och skumglastillverkning. Förvärvet av Glasopor ger oss tillgång till nya marknader samt ökad kapacitet för tillverkning av skumglas, liksom ny expertis inom användning av skumglas i olika konstruktionsprojekt. Även tillgången på råvaror förbättras. Förvärvet av Glasopor stödjer vår tillväxtstrategi och gör det möjligt för oss att delta i allt större projekt”, säger Kalle Härkönen, VD för Foamit Group.

Glasopor grundades 2002 och har två skumglasfabriker i Norge, en i Skjåk och en i Fredrikstad. Bolaget har 34 anställda.

”Jag är glad över att Glasopor blir en del av en av världens största skumglastillverkare Foamit Group, som har bättre förutsättningar att även framöver  expandera och utveckla Glasopors affärsverksamhet. Foamit Groups ägare Partnera är ett solitt börsnoterat bolag som utvecklar värdet på sina bolag på lång sikt. Sirkel  kommer framöver att fokusera på glasåtervinningsverksamheten och utvecklingen av den för att säkerställa en allt effektivare cirkulär ekonomi till fördel för marknadsaktörerna i Norge. Detta förutsätter ett långvarigt samarbetsavtal med Glasopor, och det kommer naturligtvis att fortsätta löpa samtidigt som Sirkel fortsätter som en betydande råvaruleverantör till Glasopor”, kommenterar Per Annar Lilleng, VD för Sirkel Materialgjenvinning AS.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

31. augusti 2021