Hasopor skumglas logotyp black

Hasopor samarbetar med RISE kring cirkularitetsmått för skumglas

Enligt nya forskningsresultat från RISE, Research Institutes of Sweden, och Hasopor AB är skumglas 99,8% cirkulärt ur ett volymperspektiv, 98,6% cirkulärt ur ett viktperspektiv och 58,1% cirkulärt ur ett ekonomiskt perspektiv.

I ett forskningssamarbete mellan RISE och Hasopor mättes cirkulariteten för skumglas, för att definiera ett C-mått för vår produkt

”Att förstå sina produkters C-värde möjliggör för Hasopor att mäta och jämföra sina framsteg i den cirkulära ekonomin. C-värdet kan även användas som ett riktmärke gentemot andra företag i branschen och gentemot byggföretag som är intresserade av att köpa byggmaterial från ”cirkulära” leverantörer.”, förklarar Robby Boyer, Senior Researcher på RISE i ett inlägg på deras webbplats.

Fakta och forskning ger bra beslutsunderlag för kunder till Hasopor som vill jobba hållbart.

”Samarbetet med RISE har varit mycket lärorikt, konstruktivt och lyckosamt och han ser fram emot att tydligare kunna förmedla produktens utmärkta tekniska och miljömässiga egenskaper baserat på fakta och forskning från en så framträdande samarbetspartner som RISE. Vi kommer jobba intensivt för att fortsätta att med tredje part objektivt beskriva de enorma miljöfördelarna som följer med när man väljer skumglas framför alternativa lättfyllnadsprodukter, säger Daniel P Ellison, vd på Hasopor

Läs mer om Hasopors hållbarhetsarbete och om vårt C-mått.

Läs hela artikeln om samarbetet på RISE webbplats. 

26. april 2021