Hasopor skumglas logotyp black

Foamit Group har utnämnt ny verkställande direktör i Norge

Truls Børresen (BBA, MBA) har utnämnts till verkställande direktör för Foamit Groups norska dotterbolag Glasopor AS och landsansvarig för Foamit Norge. Foamit Group tillhör Partnera-koncernen. Børresen tillträder sin tjänst 1 maj 2022. Samtidigt blir Børresen medlem i koncernledningsgruppen för Foamit Group. Foamit Group är en företagsgrupp inom glasåtervinning – och tillverkning av skumglas, som tillsammans med sina dotterbolag är Europas ledande skumglastillverkare. Koncernen har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I sin roll rapporterar Børresen till Foamit Groups verkställande direktör.

“Detta är en viktig strategisk utnämning för koncernen. Børresen har 20 års erfarenhet av internationella ledningsuppdrag, varav han har arbetat över 10 år som verkställande direktör. Valet av Børresen är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi efter att Foamit Group köpt Glasopor år 2021. Børresens försäljningserfarenhet och kommersiella expertis hjälper oss när vi strävar efter större projekt i Norden”, säger Kalle Härkönen, verkställande direktör för Foamit Group Oy.

Børresen har stor erfarenhet av försäljning och att utveckla varumärken i byggnadsindustri och infrastrukturbyggande. Tidigarehar han bland annat arbetat som försäljnings- och marknadsföringsdirektör för Leca Norge.

“Jag inspireras av Glasopors och Foamit Groups vision och och uppdrag att främja hållbar utveckling genom cirkulär ekonomi. Man kan återvinna glas nästan oändligt, vilket gör det till ett mycket miljövänligt material. Genom att tillverka skumglas av även det minsta glasgruset som framkommer i rengöringsprocessen för återvunnet glas kan vi hjälpa våra kunder att minska koldioxidavtrycket också i byggnadsbranschen. Jag vill vara en del av Foamits framgång och tillväxt och delta i att främja internationell verksamhet inom cirkulär ekonomi”, säger Truls Børresen.

Glasopors nuvarande verkställande direktör Per Annar Lilleng är vid sidan om sin roll i Glasopor även verkställande direktör för Sirkel AS, ett återvinningsbolag för glas- och metallförpackningar. Lilleng fortsätter i sin roll som Glasopors verkställande direktör fram till 30 april.

“Jag vill tacka Per Annar Lilleng för det utvecklingsarbete han har gjort med Glasopor och för en smidig integrationsfas efter förvärvet. Tack vare hans hängivenhet och expertis fick vi köpa ett bolag som var byggt på en stadig grund, var i gott skick och som hela tiden har utvecklats långsiktigt, fortsätter Härkönen.

För ytterligare information:

Foamit Group Oy
Kalle Härkönen, verkställande direktör
tfn +358 40 838 5196
kalle.harkonen@uusioaines.com

Kort om Glasopor AS

Glasopor AS tillverkar skumglas, gjort helt och hållet av återvunna glasförpackningar, som används som isolerings- och lättfyllningsmaterial i infrastruktur- och husbyggande. Bolaget har två fabriker i Norge som ligger i Skjåk och Fredrikstad.Ledningen, försäljningen och marknadsföringen är koncentrerad till Oslo. Glasopor verkar i samarbete med Sirkel Glass AS, som har är ett godkänt som ett återvinningsföretag för glasförpackningar i Norge. Glasopor är en del av Foamit Group. www.glasopor.no 

Kort om Foamit Group

Foamit Group är koncern inom glasåtervinning och skumglastillverkning, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Europas ledande skumglastillverkare. Bolaget verkar i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i Vanda. Foamit Group är en del av Partnera Oyj. www.foamit.fi/sv

3. februari 2022