Hasopor skumglas logotyp black

Hållbarhet

Hasopor - projektera med skumglas

Just nu 16,1 kg CO2 /m³ – och vi ska bli ännu bättre

EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som beskriver vårt sätt att framställa skumglas, och ger relevant och verifierad miljöinformation sett ur produktens livscykelperspektiv.

En miljövarudeklaration enligt EPD-standard skapar förutsättningar för produktval och hållbarhetsarbete, samt möjliggör jämförelser mellan alternativa material med utgångspunkt i hur de belastar vår miljö.

Vår EPD slår fast att Hasopors CO2-avtryck är 16,1 kg per producerad kubikmeter skumglas. En uppgift vi utmanas av, är ledande i vårt metodiska hållbarhetsarbete och utgör en utgångspunkt för att bli ännu bättre.

Viktigt för vårt och våra kunders hållbarhetsarbete

I vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att jobba klimatsmart på många sätt. Råvaran i vår skumglasproduktion är närproducerad, och levereras från Svensk Glasåtervinning, som ligger vägg i vägg med vår anläggning i Hammar.

Vår maskinpark är miljöklassad, och vår kraftkälla miljömärkt. Vi ställer krav på våra leverantörers hållbarhetsarbete, exempelvis sker transporter till kundprojekt enbart med fordon som drivs av förnybara drivmedel, försedda med Euro klass 6-motorer.

Produkten skumglas är deklarerad i formen 1 m3 i bulkform, redo för leverans till kund. EPD -deklarationen redovisar hela produktionsprocessen, från råvara, via förädling till distribution, användning och avfallshantering.

Internationell miljövarudeklaration

Det internationella EPD-systemet är världens mest omfattande för miljövarudeklarationer, och gör det enklare och rättvist att jämföra olika produkters miljöprestanda. EPD-systemet bygger på de internationella ISO-standarderna.

EPD-systemet är baserat på vetenskapliga principer för produkters och tjänsters livscykelanalys (LCA). Godkännande sker genom oberoende verifiering och genom att använda beräkningsregler för olika produktkategorier säkerställs att EPD:er inom samma kategori beräknas och redovisas på samma sätt – och blir därmed enklare att jämföra. I en EPD presenteras information neutralt.

I miljövarudeklarationen EPD för Hasopor skumglas redovisas miljöpåverkan i tre livscykelsteg:

  1. Utvinning och förädling av råmaterial
  2. Tillverkning av produkten
  3. Distribution, användning och avfallshantering

 

Fakta om Hasopors EPD

Hasopor skumglas 10-60 mm är miljövarudeklarerat i enlighet med EN 15804 och ISO 14025.

Skumglas från Hasopor är deklarerad i programmet The International EPD System från EPD International AB, registreringsnummer S-P-07075, daterad 2022-11-04 och giltig till 2027-11-03.

Ladda ner i länken nedan.

Deklarationen är en cradle-to-gate-analys, som täcker faserna A1, A2 och A3 enligt standarden EN 15804.

Läs mer om det internationella EPD-systemet hos Environdec

Nyheter om hållbarhet