Hasopor skumglas logotyp black
Menigo Foodservice Strängnäs

Tunga transporter på lätt underlag

Problemställning: återställande av körytor och kajplatser, tidigare fyllning berg på sjöbotten

Menigo Foodservice AB som ägs av Brakes Group, Europas största Foodserviceaktör, har sitt centrallager i Strängnäs vilket färdigställdes 2009. Själva byggnaden består av 27 000 m2 lager och 1 000 m2 kontor. Den asfalterade ytan runt byggnaden omfattar 45 000 m2 vilket motsvarar ungefär sju fotbollsplaner.

ENTREPRENÖREN

Bro & Väg Mälardalen AB, som ingår i Eric Andersson Gruppen AB, har ett 70-tal anställda och startades i mitten av 1970-talet. Omsättningen uppgår till ca 200 Mkr per år.

Med kompetenser inom trä-, betong-, anläggnings – och markarbeten samt ett tiotal egna entreprenadmaskiner och övrig egen utrustning utförs projekt runt om i Mälardalen. Kontor finns i Södertälje, Västerås, Uppsala och Örebro.

Patrik Lundell har varit arbetsledare i den avslutande etappen vid Menigos centrallager under ledning av platschefen Magnus Sandberg, som haft det övergripande ansvaret för markentreprenaden.

– Jag har jobbat 15 år i branschen. Dels som yrkesarbetare och grävmaskinist och de senaste två åren som arbetsledare, berättar Patrik Lundell.

PROBLEMSTÄLLNING

– Sex år efter lagercentralens färdigställande visade det sig att marken runt den pålade byggnaden sjunkit 35 – 40 cm beroende på att man fyllde med bergkross på gammal sjöbotten, det blev för tungt, säger Patrik.

Innan den första etappen för att återställa körytornas höjd runt lagercentralen påbörjades av Bro & Väg Mälardalen under 2015 genomfördes en geoteknisk undersökning.

– Vår roll har varit att återställa ytornas höjd med annan tekniklösning, geoteknikerna rekommenderade lättfyllnad och valet föll på Hasopor Skumglas, fortsätter han.

hasopor-referens-menigo-content

Under de återställda ytorna, sammanlagt 4 992 m², har man lagt ut och fördelat material enligt följande: markduk, två lager 40 cm Skumglas, 35 cm förstärkningslager, 10 cm bärlager och slutligen asfalt.

– Hasopor informerade om att skumglas kompakterar cirka 5-10 cm och den uppgiften har stämt bra, säger Patrik.

När vi besöker Patrik och Menigos centrallager är i princip alla körytor återställda och asfalterade. Nu ska en ny truckramp med avgränsande L-stöd färdigställas. Ett annat användningsområde där skumglasets olika egenskaper, till exempel att minska marktryck, kan utnyttjas.

OM PRODUKTEN

Vid en jämförelse av olika lättfyllnadsmaterial konstaterar Patrik att andra liknande material inte går att köra ut med maskin och att skumglas är mer lätthanterligt.

– Killarna gillade att arbeta med skumglaset. Det dammar visserligen en del när materialet läggs ut och packas men användning av skyddsmask är en vanlig åtgärd hos oss när olika material hanteras.

– Det här projektet är min första bekantskap med skumglas. Det fungerar bättre än andra lättfyllnadsmaterial, rasvinklarna håller och produkten är lätt att hantera, säger Patrik Lundell.

– Jag ser tydliga tidsbesparingar när det gäller hanteringen av produkten. Om det handlar om blöt mark så väljer jag helt klart skumglas. Rent teoretiskt borde produkten fungera bra att använda i husgrunder också eftersom skumglas har isolerande egenskaper.

– Återvunnet material är vad vi strävar efter, både för miljö och ekonomi. Jag vill gärna se en helhetsbild av skumglasets påverkan i livscykeln och i produktionsprocessen. Hur helheten ser ut kontra andra lättfyllnadsmaterial för framtida projekt, fortsätter han.

Sett till det övergripande och användningen av skumglas som lättfyllnadsalternativ är Patrik och hans arbetslag mycket nöjda.

– Jag skulle utan tvekan använda skumglas igen, det är så smidigt att hantera, avslutar Patrik Lundell.

Uppdragsgivare

Bro & Väg Mälardalen AB

Problemställning

Återställande av körytor och kajplatser, tidigare fyllning berg på sjöbotten

Metodval

Lättfyllning

Produktval

Hasopor Skumglas (10/60 mm)

Volym

4 992 m3

Liknande projekt

Fornudden

Igelsta Strand

Liseberg

Liseberg

Kretsloppsparken

Kongahälla

Göta kanal 2.0

Menigo Foodservice Strängnäs

BoKlok Trosa