Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Kompensationsgrundläggning

Hasopor kan göra kompenserade grunder snabbare och billigare

Vid krävande markförhållanden kan kompenserade grundläggningar vara lösningen och i sådana situationer bidrar Hasopor till kostnadsbesparingar i flera steg.

Vid användning av Hasopor för golv på mark används ofta principen om kompensationsgrundläggning
Vid användning av Hasopor för golv på mark används ofta principen om kompensationsgrundläggning

I områden med krävande markförhållanden är man ofta beroende av att använda principen om kompenserade grundläggningar. Det innebär att massa som motsvarar vikten av det som ska byggas tas bort och på så sätt minimeras risken för sättningsskador.

Belastar du marken mer än vad som var fallet innan byggstart riskerar du att marken överbelastas. Det kan bland annat leda till sättningsskador på det som byggs.

Låg vikt – minskar grävdjupet

Tack vare sin låga vikt lämpar sig Hasopor väl som filler för kompenserade foundations. Materialet består av 80 procent luft och 20 procent återvunnet glas. Med en specifik vikt på endast 180 kilo per kubikmeter minskar Hasopor avsevärt det erforderliga grävdjupet jämfört med konkurrerande material.

Mindre schaktning av massa bidrar till lägre kostnader och stora tidsbesparingar för byggare. Tid och kostnader för masstransport och bortskaffande minskar genom att schakta mindre och den låga specifika vikten gör att man med Hasopor kan leverera upp till 120 kubikmeter per last.

Principen om kompensationsgrundläggning innebär att vikten av nybyggnation och lätt fyllning inte ska väga mer än de massor som schaktas
Principen om kompensationsgrundläggning innebär att vikten av ny byggnad och Hasopor inte ska väga mer än de massor som schaktas

Andra användningsområden inom bygg