Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Vägunderhåll

Många vägar i Sverige behöver rehabiliteras, en av utmaningarna är instabila backar. Genom att använda Hasopor kan du uppnå ett bestående resultat vid rehabilitering av en väg.

 

Instabila backar

Traditionellt vägunderhåll har till stor del bestått av asfaltering av vägsträckor som drabbats av frost- eller sättningsskador. I många fall leder detta till ännu större utmaningar på sikt. Ett nytt lager asfalt utan att förbättra grunden ökar viktbelastningen utan att göra vägkroppen mer stabil.

En metodik har utvecklats med användning av Hasopor och Geonett där instabila backar kan förbättras på ett effektivt sätt. Metodiken har testats på flera sätt med bestående resultat flera år efter att underhållet utförts.

I korthet säkras sluttningen genom att befintliga massor ersätts på väghalvan som vetter mot sluttningen. Överbyggnaden byggs sedan om med skumglas i förstärkningsskiktet, vilket drastiskt minskar fyllningens specifika vikt. Metoden har använts i flera reparationsprojekt på vägar där det har varit problem med sättningar och halkar. Skumglas har visat sig ha mycket goda egenskaper för detta ändamål.

Kantförstärkning av befintliga vägar med Hasopor
Kantförstärkning av befintliga vägar med Hasopor

Det finns flera fördelar med denna metod:

  • Endast ett körfält kommer att stängas av så att bilar kan passera
  • Enkel leverans av Hasopor (lastbil med sidospets på orörd vägyta)
  • Rimligt släpp
  • Kort byggtid
  • Minskar frekvensen av behovet av däckunderhåll på våren.

Hasopor är marknadens lättaste granulerade byggmaterial på marknaden, läs mer om Hasopors egenskaper här: Fordelar med skumglas

Frostskydd

Vägar med ojämna, dåliga massor är ofta utsatta för frostskador. Hasopor är ett isolerande material som är väl lämpat för att förhindra frostskador. 

Andra användningsområden inom infrastruktur