Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Platta på mark

Hasopor – det måste upplevas

Förarbeten inför isolering av golv med vanliga isoleringsmaterial är arbetskrävande och ska utföras med precision. Det gäller både avjämning med grovgjutning och grusavjämning.

Vanliga isoleringsmaterial kan förlora en del av sin isoleringsförmåga med tiden.

Användningen av Hasopor skumglas förenklar isoleringsarbetet avsevärt, eftersom massan kan utjämnas direkt på maskinplanerad bergkross eller befintliga massor.

Hasopor har låg vikt, är lätt att bearbeta och kan effektivt komprimeras. Hasopor ger en hållbar, stabil platta på mark som bibehåller sin isoleringsförmåga över tid.

Hasopor skumglas angrips inte av skadedjur eller mögel. Den har täta celler och är därför kapillärbrytande.

Illustration av en typisk platta på mark med Hasopor skumglas
Illustration av en typisk platta på mark med Hasopor skumglas

Andra användningsområden inom bygg