Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Vatten- och avloppsrör

En produkt – flera användningsområden

Eftersom Hasopor har en rumsvikt på endast 180 kg/m³ är den extremt enkel att lägga ut även utan mekaniska hjälpmedel. För användning i VA-diken tillhandahåller Hasopor en enkel byggteknik med de besparingar det innebär. Här kan en produkt användas under, runt och över avloppsrör samtidigt som den ger en stabil och frostsäker installation.

Hasopor skumglas kan användas runt fundament, i takrännor, som isolering i rörkanaler och över kulvertar där man vill skydda mot frost.

 

Nedgrävning av vatten och avloppsledningar med och utan Hasopor
Nedgrävning av vatten och avloppsledningar med och utan Hasopor
Dräneringslösning med Hasopor i tunnel
Dräneringslösning med Hasopor i tunnel

Andra användningsområden inom infrastruktur