Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Tunnel

Hasopor i tunnel - enkelt frostskydd med en produkt för dike och vägbana

Vatten är ofta en utmaning vid tunnling. Mer vatten kommer in i tunnlar än man kan tro. Både tvättvatten, regnvatten och fukt som tränger in genom sprickor i berget letar sig in i tunnlarna, och måste ledas ut. Om dräneringen inte är tillräckligt bra kan det orsaka stora skador, både på vägbanan och andra delar av konstruktionen.

I det nordiska klimatet måste man också ta hänsyn till att vatten fryser. Det är därför särskilt viktigt att isolera vattendrag för att undvika isbildning och deformationer i vägbanan. Man ska helst använda granulära material som skumglas för frostskydd.

Diken längs tunnelns sidor tar hand om vattenproblemet. Förutom dräneringsrör kan dessa vanligtvis även hålla kablar och annan infrastruktur. Hasopors isolerande och dränerande egenskaper gör produkten väl lämpad för frostskydd i diken och under vägbanor i tunnlar.

Egenskaperna ger besparingar eftersom endast en produkt används både i diket, under vägbanan och under beläggningen, samt som underlag för vatten- och frostskydd.

Dräneringslösning med Hasopor i tunnel
Dräneringslösning med Hasopor i tunnel

Hasopor bakom betongkonstruktioner i tunnel

I portalområden kan Hasopor även används som lätt fyllning mot betongkonstruktionen.

Produktens lutningsvinkel på 45° gör läggningen enkel och produkten kan till exempel placeras upp mot berget innan vatten- och frostskyddselement för vägg och tak monteras.

Hasopor kan användas i tunnlar både under vägbanan, i diken och bakom betongkonstruktioner
Hasopor kan användas i tunnlar både under vägbanan, i diken och bakom betongkonstruktioner

Med Hasopor får du en produkt som kan användas under vägytor, i diken och bakom betongkonstruktioner. Detta gör materialet flexibelt och lätt att arbeta med. Den är stabil och säker, och du kan leverera stora volymer med få laster. Detta gör att du kan arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.

Andra användningsområden inom infrastruktur