Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Utvändig isolering av grundmur

Dagens isoleringsmetoder med invändig isolering av grundväggar kräver tekniska infästningslösningar och diffusionsspärrar som är dyra. Det medför även risk för kondens och därmed svamp- och rötabildning på innerväggar.

Utvändig isolering med putsad isoleringsskiva över terräng och dränerande fyllning med Hasopor skumglas är en säker lösning.

Bra lösning för isolering

Lösningen ger mycket bra isolering och den dränerar vatten samtidigt som den är kostnadseffektiv och ger ett bättre inomhusklimat när väggen fungerar som värmereservoar.

Isolering med Hasopor runt fundament, i hängrännor och kulvertar skyddar effektivt mot frostangrepp.

Isolering av grundmuren är effektiv

Med Hasopor ger det inte bara ett effektivt försvar, utan också en investering som ger sparresultat på sikt.

 

Utvendig isolering av grundmur
Utvendig isolering av grundmur

Andra användningsområden inom bygg