Hasopor skumglas logotyp black

Användningsområde

Idrottsbanar

Konstgräsplaner och idrottsanläggningar

Hasopor skumglas är särskilt lämpligt för konstgräsplaner, grusplaner, rehabilitering av plan, ytor och stigar.

Hasopor skumglas består av uppblåst glas med täta luftceller som drar till sig lite vatten. Det ger mycket hög isoleringsförmåga, och dräneringsegenskaper som är anpassade till våra klimatförhållanden. Hasopor skumglas har överlägsna egenskaper när markförhållandena är dåliga, när det finns risk för fukt- och frostskador och när det finns grundvatten i bygggropen. Den är därför särskilt lämplig för att isolera idrottsplaner, golv i idrottshallar, bollplan och andra utomhusanläggningar. Hasopor skumglas som lätt fyllning ger ett underhållsfritt isolerings- och dräneringssystem som går snabbare att lägga än liknande fyllnadsmaterial.

Illustration av konstruktionen av banor med Hasopor
Illustration av konstruktionen av banor med Hasopor