Hasopor skumglas logotyp black

Stabilt

Ytan på Hasopor skumglas är väldigt sträv och i kombination med den oregelbundna formen gör detta att skumglaset är mycket stabilt och har en friktionsvinkel på otroliga 45°!

Stabilt

Hasopor är tryckhållfast. Hasopor skumglas är väl beprövat och testat av bland annat Trafikverket och SP för användning i många olika typer av anläggningsentreprenader. Bärigheten ökar och marktrycket minskar i jämförelse med exempelvis stenkross och makadam. Det öppnar för lättare och slimmade konstruktioner vid geotekniskt utmanande projekt, inte minst vid urban förtätning. Behovet av pålning och andra grundförstärkande åtgärder minskar exempelvis. Skumglasets höga tryckhållfastheten bildar ett stabilt arbetsunderlag för vidare lätta och smarta konstruktioner.

Hasopor har god rasvinkel. Skumglas används med fördel där förutsättningarna sätter snäva ramar och där risk för friktion och ras för andra material begränsar. Skumglas ligger stabilt i 45 graders vinkel, vilket öppnar för nätta stabila konstruktioner. En uppskattad fördel i urbana samhällsbyggen där varje decimeter är viktig.

Så lätt, så stabil
Hasopor skumglas, så lätt, så stabilt. 45 graders friktionsvinkel.

Miljövänligt

Hasopor är tillverkat av 100 % återvunnet förpackningsglas som samlats in från hushåll i hela Sverige! Dessutom produceras Hasopor skumglas med certifierad, kortvägs el.

Lätt

Hasopor skumglas består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är det det lättaste fyllnadsmaterialet på marknaden.

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket gör det lämpligt som isoleringsmaterial för en rad olika projekt.

Rationell framdrift

På grund av sin låga vikt tillåter Hasopor mindre schaktning för att uppnå fördelarna med kompensationsgrundläggning. Detta innebär betydande besparingar i tid och kostnader.