Hasopor skumglas logotyp black

Dränerande

Hasopor skumglas är ett grovt, granulärt material och är därför mycket väl dränerande.

Dränerande

Hasopor skumglas är ett grovt, granulärt material med goda dräneringsegenskaper. Det innebär bland annat att vatten inte blir kvar i fyllningen.

Hasopor skumglas er kapillärbrytande. De slutna luftfyllda cellerna i skumglas medför att materialet inte suger till sig vatten, vilket effektivt hindrar fuktvandring i konstruktioner. Maximal kapillärstigning är 120 mm, vilket är signifikant bättre än sten och plast.

En dränerad fyllning av Hasopor skumglas gör att vatten inte ligger kvar mot konstruktionen utan leds ner i avloppsnätet. När vattnet leds bort kommer det inte heller att orsaka skador vid minusgrader.

Miljövänligt

Hasopor är tillverkat av 100 % återvunnet förpackningsglas som samlats in från hushåll i hela Sverige! Dessutom produceras Hasopor skumglas med certifierad, kortvägs el.

Lätt

Hasopor skumglas består av 20 % glas och 80 % luft. Med en densitet på bara 180 kg/m³ är det det lättaste fyllnadsmaterialet på marknaden.

Isolerande

Hasopor skumglas består av 80 % luft och har utmärkta isoleringsegenskaper, vilket gör det lämpligt som isoleringsmaterial för en rad olika projekt.

Rationell framdrift

På grund av sin låga vikt tillåter Hasopor mindre schaktning för att uppnå fördelarna med kompensationsgrundläggning. Detta innebär betydande besparingar i tid och kostnader.