Hasopor skumglas logotyp black
Bålsta

Konstgräs på naturlig grund

Vi träffar Alexander Hellberg, byggprojektledare, Teknisk förvaltning i Håbo kommun som beskriver projektet så här:

– Idén är att ersätta den tidigare fotbollsplanen Björkvallen med en modern konstgräsplan. Projektet består av två etapper där vi nu genomför den första, som består av markentreprenad och belysning. Detaljerna kring den andra etappen är för närvarande inte riktigt klara eftersom innehållet och budgeten ska behandlas politiskt först. Idrottsföreningarnas önskemål kommer självklart också att vägas in i bilden, berättar Alexander.

– Skumglas är ganska nytt för mig, men väldigt intressant. Jag anser att alla nya lösningar måste undersökas och utvärderas ordentligt. Visar det sig vara en bra lösning vilket allt tyder på, är det betydelsefullt för framtiden i andra projekt hos oss, och säkert i andra kommuner, fortsätter han.

– Ett av skälen till att Håbo kommun valde Hasopor som materialleverantör i entreprenaden har sin grund i vårt miljöansvar och att vi prioriterar återvunna produkter och kretsloppstänkande i våra upphandlingar, avslutar Alexander Hellberg.

Entreprenören på Bålsta

Kanonaden Entreprenad AB grundades 2003. Från att varit specialiserade på i huvudsak fjärmvärmebyggnation har bolaget numera ett brett utbud av tjänster inom anläggning, entreprenad, kabelförläggning, gjutning och täktverksamhet. Dotterbolaget, Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB, bedriver verksamhet i samma segment men med geografiskt fokus på Mälardalen. Kanonaden har 160 anställda och omsätter cirka 630 miljoner kronor.

Malin Guldkrans är Kanonadens platschef i Bålsta och ansvarig för markentreprenaden i genomförandet av den första etappen.

Problemställningar

Malin redovisar inledningsvis hur markförhållandena ser ut i projektet.

– Det är mellan 10–15 meter lös lera på ungefär två tredjedelar av planen. På den återstående tredjedelen är det fast lera och sedan berg och morän i ena hörnet. Man såg på den gamla planen att den sjunkit rejält på sina håll. Höjdskillnaden var upp till 1,5 meter på kortsidorna. I det läget kontaktade vi konsultföretaget Bjerking i Uppsala som gjorde den geotekniska utredningen med bland annat miljöprover och materialprover parallellt med att vi projekterade, förklarar Malin Guldkrans.

Metodval

– I det här fallet valde vi att avlasta marken, alternativet hade annars varit markförstärkningar. Enligt min erfarenhet skulle den enda återstående lösningen varit KC-pelare, vilket blivit betydligt kostsammare. I jämförelse med markförstärkning har skumglaset alltid vunnit i de projekt vi arbetat med. Vi sparar också pengar på att inte behöva utreda när vi redan har både fakta och positiva erfarenheter från tidigare, fortsätter Malin.

– Bjerkings bedömning var att vi utför full lastkompensation vilket innebär att ingen last tillförs på planen vilket vi kunde utgå ifrån vid projekteringen. Det innebar också att vi var tvungna att schakta bort en väsentlig del av det befintliga underlaget för att uppnå detta. Därtill visade resultatet av den geotekniska utredningen att vi behövde schakta ner 20 cm extra utöver noll påförd vikt. Resultatet blev en konstruktion 1,5 meter över den ursprungliga marknivån men som nu avlastar marken jämfört med tidigare, och det har minskat sättningsriskerna, konstaterar Malin.

Rekordleverans av Hasopor

Med fokus på produktionseffektivitet och inte minst beroende på upprepade perioder med plusgrader och regn som försvårade arbetet beslöt sig Malin för en djärv åtgärd. Hon kontaktade Hasopor och ställde frågan om man kunde leverera tjugo långtradare skumglas under en och samma dag. Med ett positivt svar fick nu båda parter utmanande förberedelser att ta itu med.

– Vi logistikplanerade väldigt noggrant med bland annat tre olika rangeringsytor. En för lossning, en för väntande lastbil och en tredje yta ifall vi fick in tre lastbilar samtidigt och måste lossa två på en gång. Allt fungerade perfekt, ingen drog över tiden. Klockrent faktiskt, 2 464 m3 på en och samma dag och då hade vi kanske 3 ½ timmes stillestånd när vi väntade på bilar. Det gällde att styra upp lastbilskaravanen med anvisningar, kartor osv. Nio lastbilar av tjugo var också tidsbokade. Med fyra bilar utanför stängslet direkt klockan 06.30 på morgonen hade jag lite fjärilar i magen. Facit; en enda bil kom 22 minuter för sent under dagen. Väldigt bra, konstaterar Malin förnöjt.

– Vår bandschaktare tog emot alla lastbilar och tryckte ut skumglaset. Jag tog hand om all dokumentation och kommunikationen med chaufförerna. I efterhand kände vi att vi kunde vågat oss på 30–35 lastbilar eftersom det var ett och annat stillestånd mellan anländande laster. Ungefär fem lastbilar i timmen kan man mäkta med utan att det blir kaos. Sedan har jag också en oerhört skicklig maskinist, utan honom hade det inte fungerat, fortsätter hon.

Hasopor slog rekord för antal levererade m3 under en och samma dag. Det resulterade också i en rekordnotering för leveranser under en vecka när milstolpen 8 000 m3 skumglas uppnåddes.

Om produkten

Hur ser Malin och Kanonaden på materialets tekniska egenskaper, hantering, ekonomi och aspekter kring miljö/hållbarhet?

– Materialet bär otroligt bra, vi larvar ut det direkt med bandmaskin eller grävmaskin. Det håller fast du knappt kunde gå på det innan och sedan kör man ut på materialet med en 30 tons maskin. Fantastisk bärighet och väldigt lätt att trycka framför en bandmaskin. Litet minus att det dammar en del. Vi märkte direkt vilka bilar som lastat inomhus och tvärtom, säger Malin.

– Beträffande kompaktering upplever jag att det sjunker ihop lite mer än de 20 procent som angivits. Vi utreder varför det går åt mer skumglas än beräknat. Är det på grund av alla lastbilar som kört ut på skumglaset för lossning, eller är det marken under som inte klarar trycket? Även om det inte är klarlagt ännu så tror jag mer på att det är terrassen som ger vika när transporterna går in, men mina tekniker räknar på det här, reflekterar hon.
Anm. För en larvburen grävmaskin som håller rätt tryck rekommenderar Hasopor två överfarter.

– Skumglas är väldigt kostnadseffektivt. I våra projekt har det oftast ersatt KC-pelare som markstabilisator. Vi har sparat flera miljoner i projekt där vi valt bort KC-pelare till förmån för skumglas.

– Vi har gått ut med i anbudsförfarandet att vi tänker på miljöaspekterna och därför jobbar med en återvunnen produkt som skumglas. Det är faktiskt stomdelen i vår ambitiösa miljöåtgärdsplan för det här projektet, förklarar Malin.

Om Hasopor

Vi ber Malin beskriva hur Hasopor fungerat som leverantör i ett projekt med så tufft koncentrerade leveranser.

– Vi fick väldigt bra service från John Namiotko på Hasopor, liksom uppföljningar från hans kollega på leveransavdelningen. Det fungerade superbra, alla chaufförer hade kollat kartor med info innan man kom fram. Till och med transportledaren ringde dagen efter och kollade hur det fungerat. Väldigt återkopplande är personalen hos Hasopor. De ser kunden i första hand, allt har fungerat helt klockrent, säger en nöjd Malin Guldkrans.

Geotekniskt perspektiv

Bjerking, Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag, är heltäckande inom bygg- och anläggning och tillhandahåller konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Företaget har 400 medarbetare och verksamheter etablerade i Uppsala, Stockholm och Enköping. Thomas Eldh och Axel Svensson vid enheten för Mät, GIS & Geoteknik i Uppsala berättar här om uppdraget att undersöka markförhållandena i Bålsta och föreslå lämplig lösning. samhällsbyggnad.

– Vi samarbetade med Kanonadens Malin Guldkrans när det gäller delar av den geotekniska utredningen. Metodvalet är lastkompensation med skumglas och nollkompensation som utgångspunkt. Sedan har det behövts extra material på vissa delar av marken eftersom förhållandena varierade. Till exempel fanns det morän och ett bergparti där man behövde spränga. Geotekniskt var sättningarna det väsentliga problemet. Intressanta och spännande förutsättningar, tycker Thomas Eldh.

– Som mest var det upp emot 15 meter lera och på några ställen upptäcktes sanka partier där man fick komplettera med dränering. Den befintliga ytjorden saknade dränering så det var ganska löst när man schaktade.

Vilka erfarenheter av skumglas har Thomas i sammanhanget och hur uppfattar han utförarnas syn på materialet i olika entreprenader?

– När man pratar med entreprenörer hör man att de föredrar skumglas jämfört med andra alternativ av lättfyllning. Det är särskilt det enkla handhavandet vid utläggning och packning framför andra liknande lättfyllnadsmaterial som upplevs positivt. Det gäller framför allt när vi pratar om öppna ytor, fortsätter han.

– Min första kontakt med Hasopor var nog i samband med Grundläggningsdagen och senare har jag varit med Stefan Nordahl från Hasopor, på studiebesök, bland annat i Märsta. Det var väldigt intressant att se hur flera lastbilar efter varandra lossade och kunde köra hela vägen ut på skumglaset – det blev knappt spår. Det säger något om skumglasets friktionsvinklar, densitet och bärighet, konstaterar Thomas.

Prosjekt

Anläggning konstgräsplan i Bålsta

Uppdragsgivare

Håbo kommun, Alexander Hellberg, byggprojektledare

Geotekniker

Bjerking, Uppsala, Thomas Eldh, geotekniker

Markentreprenör

Kanonaden Entreprenad AB Mälardalen, Malin Guldkrans, platschef

Metodval

Lastkompensation

Produktval

Hasopor skumglas

Volym

Sammanlagt etapp ett, 6 418 m3

Liknande projekt

Bålsta

Alsike Park

Göta kanal 2.0

Skatepark Nynäshamn