Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO² vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 196 566 549,99 kg CO₂

    Mot tredje bästa alternativet

  • 90 533 991,12 kg CO₂

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Skumglas från Hasopor

Hållbart från grunden

Läs mer om skumglas