Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO₂ vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 215 240 031,84 kg CO₂

    Mot tredje bästa alternativet

  • 99 134 521,96 kg CO₂

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Antal kg CO² vår produkt
besparat 2008 – idag.

99 134 521,96 kg CO₂

Mot näst bästa alternativet till skumglas

Upptäck fördelarna med skumglas.