Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO₂ vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 180 610 400,22 kg CO₂

    Mot tredje bästa alternativet

  • 83 184 994,33 kg CO₂

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Antal kg CO² vår produkt
besparat 2008 – idag.

83 184 994,33 kg CO₂

Mot näst bästa alternativet till skumglas

Upptäck fördelarna med skumglas.