Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO² vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 168 663 091,58 kg CO²

    Mot tredje bästa alternativet

  • 77 682 367,82 kg CO²

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Antal kg CO² vår produkt
besparat 2008 – idag.

77 682 367,82 kg CO²

Mot näst bästa alternativet till skumglas

Upptäck fördelarna med skumglas.