Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO₂ vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 237 281 987,50 kg CO₂

    Mot tredje bästa alternativet

  • 109 286 486,17 kg CO₂

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Antal kg CO² vår produkt
besparat 2008 – idag.

109 286 486,17 kg CO₂

Mot näst bästa alternativet till skumglas

Upptäck fördelarna med skumglas.