Hasopor skumglas logotyp black
Truls Børresen fördubblar sin tillverkningskapacitet

Foamit Group fördubblar sin tillverkningskapacitet för skumglas vid fabriken i Onsøy, Norge

I syfte att möta den växande efterfrågan på de nordiska marknaderna för infrastruktur och byggnation har Foamit Group och dess ägare Partnera Oyj och Suomen Teollisuussijoitus Oy beslutat sig för att investera cirka 10 miljoner euro i bolagets produktionsanläggning i Onsøy i Norge.

I investeringsbeloppet ingår redan genomförda modifieringar av verksamhetens infrastruktur. Investeringsprogrammet innefattar två nya, effektiva och miljövänliga produktionslinjer som drivs med el, samt modernisering och konvertering av befintliga produktionslinjer så att också de kan drivas med el.

Genom investeringsprogrammet fördubblas kapaciteten vid produktionsanläggningen nära Fredrikstad och produktionen kommer att vara nära nog utsläppsfri. Den ökade kapaciteten öppnar upp nya möjligheter för Foamit Group att erbjuda skumglas till stora och betydande infrastruktur- och husbyggnadsprojekt i Norden.

En investering i utsläppsfri produktion

När investeringsprogrammet är slutfört kommer produktionsanläggningen i Onsøy att vara den mest energieffektiva skumglastillverkaren i norra Europa. I den första fasen av programmet, under första halvan av år 2025, kommer två nya eldrivna produktionslinjer att installeras på anläggningen, vilka har en årlig produktionskapacitet för skumglas på cirka 130 000 m3.

Produktionslinjerna kommer att dra nytta av den bästa tillgängliga teknologin för energiåtervinning och energihantering. Efter den nya kapacitetsökningen kommer de två nuvarande produktionslinjerna som idag använder fossila bränslen att konverteras till eldrivna.

All el som används i Norge av Foamit Group är förnybar el, vilket innebär att CO2-utsläppen för skumglasprodukter som tillverkas i Onsøy minskar med cirka 60 procent. De kvarvarande CO2-utsläppen kommer i huvudsak att komma från transporter. Den geografiska placeringen av produktionsanläggningen i Onsøy nära viktiga marknadsområden hjälper till att hålla transportsträckorna för skumglas korta och därigenom utsläppen från transporter låga.

Tillverkningskapacitet för storskaliga projekt

Foamit Group har en stark anbudsstock som inkluderar flera stora infrastruktur- och byggnadsprojekt under perioden 2024–2026. Den extra kapacitet som investeringen medför tillgodoser den starka efterfrågan på framför allt marknaderna i Sverige och Norge, men möjliggör även export till Danmark. Den ökade kapaciteten vid anläggningen i Onsøy möjliggör också vidareutveckling av koncernens övriga produktionsanläggningar och ett fokus inte bara på storskalig produktion utan också på småskaliga projekt med högre förädlingsvärde, som till exempel inom byggsegmentet.

Miljötillståndsprocessen för expansionen är redan i gång och det har gjorts infrastrukturella förändringar på anläggningen för att möjliggöra investeringen. Den extra kapacitet som investeringsprogrammet medför kommer att tas i full användning under år 2026, då även de moderniserade produktionslinjerna återupptar sin verksamhet vid sidan av de nya. Investeringen förväntas ha en positiv effekt inte bara på Foamit Groups omsättning utan även på lönsamheten, eftersom besparingar förväntas uppstå från den energieffektivitet som investeringen medför och från övergången från fossila bränslen till förnybar el.

”Investeringen i produktionsanläggningen i Onsøy stärker Foamit Groups position som den ledande tillverkaren av skumglas i Norden. Den utsläppsfria tillverkningskapaciteten stöder också vår tillväxtstrategi och våra mål att vara den mest attraktiva samarbetspartnern inom branschen. I takt med att kapaciteten ökar fokuserar vi också kontinuerligt på tillgången till råmaterial. De kommande förändringarna i regleringen ökar tillgången på råmaterial och vi undersöker ständigt nya lokala källor till råmaterial”, säger Kalle Härkönen, verkställande direktör för Foamit Group.

”Särskilt på marknaderna i Norge och Sverige finns det en ökande efterfrågan, med fokus på storskaliga projekt inom infrastruktur- och byggsektorn. Det är fantastiskt att med vår ökande tillverkningskapacitet kunna möta den växande efterfrågan på skumglas på alla våra marknader. Vi ser fram emot att kunna erbjuda skumglas som tillverkats med förnybar energi för infrastruktur- och byggnadsprojekt”, säger Truls Børresen, verkställande direktör för Glasopor AS och landschef för Foamit Group i Norge.

Nordens ledande, växande och internationellt inriktade tillverkare av skumglas

Foamit Group tillverkar skumglas, en cirkulär produkt och ett lätt byggmaterial som tillverkas av glasåtervinningens sidoströmmar. Foamit Group har verksamhet i Finland, Sverige och Norge. Av koncernens fyra produktionsanläggningar för skumglas är två belägna i Norge, en i Sverige och en i Finland. Dessutom har koncernen en glasåtervinningsanläggning i Finland.

FOAMIT GROUP OY

Mer information

Kalle Härkönen, verkställande direktör, tfn + 358 40 838 5196

KORT OM FOAMIT GROUP

Foamit-koncernens verksamhet består av affärsverksamheten för skumglas och affärsverksamheten för glas. Skumglas används som lättvikts- och isoleringsmaterial inom infrastruktur- och byggsektorn. Inom affärsverksamheten för glas implementerar koncernen en omfattande cirkulär ekonomi genom att ta emot glasavfall och återvinna det för återanvändning. Till Foamit Group hör dotterbolagen Uusioaines Oy i Finland, Hasopor AB i Sverige och Glasopor AS i Norge. Foamit Group har sitt huvudkontor i Vanda och hade en omsättning på 43,7 miljoner euro med 100 anställda år 2023.

26. mars 2024