Hasopor skumglas logotyp black
E18 Vestkorridoren Fornebukrysset - Strand dronebilde

Skumglas för stora motorvägsprojekt i Sverige och Norge

Nya leveranskontrakt till Foamit Group är en fortsättning på flera stora nordiska infrastrukturprojekt som använder Foamit Groups skumglas. Leveranser för motorvägsprojekten E20 och E18 från Foamit Groups svenska och norska produktionsanläggningar kommer att starta under 2024.

Foto: Weam Tesfazghi Weldegabrail / Statens vegvesen

Foamit Groups skumleveranser för vägprojekten E18 Fornebukrysset-Strand i Norge och E20 Hindsberg-Muggebo i Sverige uppgår till 75 000 m3. Inklusive den nya Vihti Nummela företagsparken och det tidigare aviserade E6-vägreparationsprojektet i Stenungsund, uppgår Foamit Groups senaste order till 155 000 m3, vilket motsvarar produktionskapaciteten för en fabrik per år. Skumglas valdes för infrastrukturprojekten på grund av dess goda isoleringsegenskaper, låga kostnader och enkla bearbetning. Dessutom är skumglas betydligt lättare än traditionell krossad sten.

”Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda för dessa viktiga nordiska infrastrukturprojekt. Det bevisar att våra strategiska ansträngningar att göra skumglas till en rekommenderad råvara i ansvarsfulla byggprojekt tar avsevärda steg framåt. Stora projekt som motorvägsprojekt är betydelsefulla för Foamit Group och visar att vi har kapacitet att delta i allt större byggprojekt med allt snävare leveranstider. Detta stöds också av investeringen i vår fabrik i Norge, som vi tillkännagav i mars, vilket kommer att fördubbla vår produktionskapacitet för skumglas”, säger Kalle Härkönen, VD för Foamit Group.

Skumglas används vid utbyggnad av E20 Hindsberg-Muggebo

I Sverige används skumglas i ett projekt som inletts av Trafikverket i Västra Götaland för att omvandla sträckan Hindsberg-Muggebo av E20 nära Mariestad till en fyrfilig motorväg. Projektet är en av tre återstående faser av utbyggnadsprojektet E20, som förbättrar trafiksäkerheten, främjar regional tillväxt och skapar bättre trafikförhållanden på en av Sveriges huvudvägar. Projektet beräknas vara klart våren 2027.

Veidekke, bygggruppen som ansvarar för byggprojektet, valde Hasopor som leverantör av lättviktsmaterial till vägkonstruktionerna. Vid valet av rätt lättviktsmaterial var företaget tvunget att ta hänsyn till kostnad och tillgänglighet för materialet samt bearbetbarhet på plats. Skumglas var en hållbar lösning: det är lättviktsmaterial som är lätt att arbeta med, det är staplingsbart tack vare en hög friktionsvinkel och det är lättillgängligt.

Skumglaset kommer att levereras från produktionsanläggningen hos Hasopor AB, Foamit Groups svenska dotterbolag, under 2024–2025.

Skumglas stärker Norges uppgradering av motorvägen E18 Fornebukrysset-Strand

Den norska trafikmyndigheten, Statens Vegvesen, bygger en ny E18-väg mellan Fornebukrysset och Strand i Osloområdet. Myndigheten ansvarar för både planering och byggande av vägen. Den första fasen av byggprojektet startade i september 2023 i samarbete med byggkoncernen Skanska och enligt preliminära uppskattningar kommer bygget att pågå till januari 2030. Skumglaset levereras från produktionsanläggningen till Glasopor AS, ett dotterbolag till Foamit Grupp i Norge.

FOAMIT GROUP

Ytterligare information

Kalle Härkönen, VD

Telefon: +358 40 838 5196

FOAMIT GROUP I KORTHET

Foamit Groups affärsverksamhet är uppdelad i skumglas- och glasaffärer. Skumglas används som ett lätt och isolerande material i infrastruktur och byggnadskonstruktion. Inom glasbranschen implementerar företaget den cirkulära ekonomin genom att ta emot och återvinna glasavfall för återanvändning. Foamit Group inkluderar det finska dotterbolaget Uusioaines Oy, det svenska dotterbolaget Hasopor AB och det norska dotterbolaget Glasopor AS. Foamit Group har sitt huvudkontor i Vanda. År 2023 uppgick koncernens intäkter för 2023 till 43,7 miljoner euro och hade 100 anställda.

https://foamit.fi/en/foam-glass-of-foamit-group-selected-as-lightweight-material-for-major-motorway-projects-in-sweden-and-norway/

20. juni 2024