Skumglas har många miljöfördelar redan innan det kommer i marken. Sen blir det bara bättre och bättre. Ett utmärkt exempel på hållbar resursanvändning, där avfall från samhället tas tillvara och förädlas till en miljöanpassad produkt. Materialåtervinning spelar stor roll i ett hållbart samhälle, minskar förbrukningen av ändliga naturresurser, och behovet av nya råvaror med 20%.

Skumglas är ett strategiskt produktval för miljödrivande konsulter, projektörer och entreprenörer med verksamhetsmål inom hållbar utveckling. Råvara är återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen, som förädlas till ett lättfyllnadsmaterial med en rad miljömässiga materialfördelar, för användning i mark och byggsammanhang.

Hasopors produktutbud uppfyller kraven enligt Boverket avseende CE-märkning av byggprodukter från första juli 2013. Skumglas uppfyller krav enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier, är registrerat i BASTA-registret (BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se) och har högsta betyg i Sunda Hus miljödata. Tillverkning och ledningsarbete sker enligt ett noga utarbetat program för egenkontroll.

Skumglas från Hasopor är deklarerad i programmet The International EPD System från EPD International AB, registreringsnummer S-P-07075, daterad 2022-11-04 och giltig till 2027-11-03.