Vi har alla ett gemensamt ansvar för en hållbar utveckling – helt enkelt för att vi sitter i samma båt.

En cirkulär ekonomi

Att välja råvaror som inte är möjliga att ersätta, eller som kommer ta slut, är inte särskilt förnuftigt. Utvecklad materialåtervinning och användning i nya samhälleliga sammanhang – det är smart. Skumglas är ett lysande exempel på hållbar materialekonomi i cirkulation.

Hållbar produktion

Hasopor följer den inslagna hållbarhetsvägen. Investeringar i ny teknik och medvetna val, exempelvis ursprungsmärkt el, är ett exempel på det. Enkelt uttryckt vi har bestämt oss: vårt produktionsavtryck beträffande CO2 ska vara så lågt det bara är möjligt.

Hållbara transporter

En logistiskt fördelaktig utgångspunkt i landet, volymeffektiva transporter med hög lastfyllnad, utförda enligt ISO 14001, av åkerier med tydliga miljömål. Det är så vi ser på hållbara transporter med låg CO2-påverkan per levererad kubikmeter. 

Dokumenterat och godkänt

Hasopors produktutbud uppfyller Boverkets krav avseende CE-märkning. Skumglas är godkänt i Basta -registret, uppfyller krav enligt IVL Miljöinstitutet och har högsta betyg i Sunda Hus miljödata.