Vi når snabbt bygg- och anläggningsintensiva regioner med volymeffektiva och hållbara transporter. Skumglasets låga densitet möjliggör stor volym per ekipage, och betydande logistikflöden under en arbetsdag.

Vår standardleverans ”lös bulk” sker i containers, på lastväxlarfordon med en genomsnittlig volym om ca 120 m3. För effektivitet på arbetsplatsen, rangeras ekipaget och dragbilen med en ca längd på 9 meter, kör in med en container i taget för bakåttippning.

Vanligtvis är en bulkleverans mottagen och lossad på mindre än en halvtimme.