Hasopor skumglas logotyp black

Hasopor tar pulsen på Västkusten

Vi tog en pratstund med Marcus Åkesson, ansvarig för teknisk försäljning på Hasopor på Västkusten, för att se hur det ligger till där:

Hur är konjunkturen inom byggsektorn i ditt område?

– Konjunkturen har haft ett rejält uppsving under de två senaste åren och någon avmattning kan ännu inte skönjas. Med extremt stora projekt såsom Västlänken, Karlastaden, Älvstaden och Hisingsbron för att nämna ett par, så säkras sysselsättningen för många år framåt.

Kungälv är också ett område som expanderar stort där vi har haft förmånen att få leverera betydande mängder skumglas under en längre tid gällande flera projekt.

I vilka projekt är Hasopor inblandade framöver?

– Närmast i tiden ligger Österöds Avloppsreningsverk i Strömstad, där man rustar upp hela reningsverket och väljer skumglas för att avlasta väggar och genom minimal sättning kunna förlägga rör som är känsliga för yttre påverkan. Vi finns också med i ett projekt på Wadköpingsgatan i Hisings Backa, där det sker upprustning och nybyggnation av bostäder med utmanande markförhållande. Dessutom har vi några projekt som ej är upphandlade, men föreskrivna och tilldelade.

Vilken respons får du av marknaden på skumglas som produkt och lösning?

– Våra kunders upplevelse av skumglas är främst den rationella framdriften, genom att materialet är lättarbetat med jämförelsevis tjocka packningslager och få överfarter. De får mer gjort på kortare tid. Detta i samverkan med det lilla miljöavtryck vi faktiskt gör på denna planet innebär att fler och fler anser att skumglas är framtidens lättfyllnadsmaterial.

28. mars 2018