Hasopor skumglas logotyp black

Dubblerad kapacitet för 2018

Vi kan summera 2017 och samtidigt blicka fram mot ett expansivt 2018, ett år av möjligheter.

Under 2017 sjösatte vi vår nya stora glasmalningslinje i Hammar, som gör det möjligt att processa dubbelt så mycket glas som tidigare och med en mer precis fraktion och kvalitet. Detta ger oss expansionsmöjligheter i vår skumglasproduktion.

Vi har också utökat antalet ugnar i vår produktion, en nyare modell som är ännu mer energieffektiv och miljövänligare än tidigare.

Dessa mångmiljoninvesteringar innebär att vi står väl rustade med dubblerad kapacitet inför 2018, för att möta upp den ökade efterfrågan från marknaden.

– Under 2018 arbetar vi vidare med kompletteringar av energibesparande och miljörelaterade flödesinvesteringar, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Roger Borén, VD på Hasopor.

Vi har också förstärkt organisationen och finns nu representerade i både Göteborgs- och Stockholmsregionen med Marcus Åkesson och John Namiotko, något som gör att vi kommer närmare marknaden och ökar tillgängligheten för våra kunder.

18. januari 2018