Hasopor skumglas logotyp black

Hasopor är miljövarudeklarerade med ny EPD

Bygg- och anläggningsmarknaden uppvisar efterfrågan på produkter och tjänsters miljöpåverkan. Vi har valt att genomlysa vår verksamhet och transparent redovisa dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

EPD International är den part som genomfört uppdraget, och resultatet är en deklaration, en EPD (Environmental Production Declaration). Miljödeklarationer enligt EPD bygger på internationella standarder, ger deklarationer acceptans och en bred användning. En av de viktigaste tillämpningarna är miljöanpassad upphandling. EPD-deklarationer möjliggör sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor innehåller, och har för påverkan sett ur ett livscykelperspektiv.

EPD-deklarationen är ett viktigt dokument för oss och våra kunder. Den ger oss en utgångspunkt i vår strävan att med så liten påverkan som möjligt, producera och tillfredsställa marknadens efterfrågan av miljövänliga lättfyllnadsprodukter. EPD-dokumentet presenterar relevant och verifierad miljöinformation sett över tiden. Fakta våra kunder och dess uppdragsgivare efterfrågar i allt högre grad.

Vår EPD slår fast att miljöpåverkan per kubikmeter skumglas är 7,77 kg CO2.

– Vi kan konstatera att en EPD för anläggningen i Hammar påvisar komparativa fördelar gentemot alternativa produktlösningar på marknaden, säger Roger Borén, VD på Hasopor. Målet är att förbättra miljöprestandan ytterligare, där vår EPD blir ett viktigt verktyg i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Under 2018 görs flera investeringar för att ytterligare förstärka hållbarhetsarbetet på Hasopor.

EPD International AB är ett helägt dotterbolag till IVL. EPD International driver och förvaltar EPD-systemet, ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer.

Läs mer om vår EPD

Ladda ner vår EPD direkt från The International EPD Systems webbplats

2. mars 2018