Hasopor skumglas logotyp black

En hållbar förbifart

Hasopor levererar skumglas till ett av landets största vägprojekt, Förbifart Stockholm. På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska den södra väganslutningen i Förbifart Stockholm, från trafikplats Lindvreten till Kungens Kurva.

Skanska Teknik valde skumglas från Hasopor i projektet, den effektivaste lättfyllnadslösningen för de markstabiliserade åtgärder som krävs för att bygga en långsiktigt hållbar väg.

Entreprenaden som Skanska har tilldelats utgör länken mellan Förbifart Stockholm och befintlig E4/E20. Projektet omfattar cirka 350 meter tunnel, med två vägfiler i vardera riktningen. Byggarbetena påbörjas våren 2016 och beräknas vara klara 2021.

– Vi är mycket glada för att Skanska valde skumglas som effektiv lättfyllningsmetod i en del av det för samhällsutvecklingen så viktiga Förbifarts projektet i Stockholm, säger Hasopors VD Roger Borén.

Förbifart Stockholm är en ny motorvägsförbindelse för E4 genom de västra delarna av Stockholm, för att underlätta utvecklingen i den snabbt växande regionen. Största delen av vägsträckan går i tunnel. Projektet påbörjades 2014.

Läs mer om Förbifart Stockholm hos Trafikverket.

2. juni 2017