Hasopor skumglas logotyp black

Skumglas stärker mötet mellan Hagastaden och Vasastaden

Norra Stationsgatan kommer att bli en av Stockholms mest intressanta och tillgängliga destinationer – där Hagastaden möter Vasastaden. Fram till 2020 kommer kvarteren att utvecklas med fokus på matupplevelser, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud. Läs mer om projektet på www.norrastationsgatan.se.

Hasopor har förtroendet att leverera skumglas som markförstärkande lättfyllnadsmaterial, till entreprenören Sveab, som bygger områdets infrastruktur.

17. januari 2017