Hasopor skumglas logotyp black

Hisingsbron Göteborg

Trafiknämnden i Göteborgs stad har fattat beslut om att tilldela huvudentreprenaden för nybyggnationen av Hisingsbron till Skanska/MT Höjgaard.

Tidplanen för att bygga ny bro för bil, buss och spårvagnstrafik, sträcker sig från 2017 till 2022, därefter kan rivningen av Götaälvsbron genomföras.

I den förberedande fasen, där b la gator så småningom ska ansluta till bron, har Skanska valt skumglas som teknisk lättfyllnadslösning i syfte att eliminera risken för framtida sättningar i marken.

Läs mer om projektet med Hisingsbron på Göteborgs stads webbsida.

22. september 2016