Hasopor skumglas logotyp black

Nytt projekt NCC Infraservices

Södra Cell Mörrum är en av skogskoncernens Södras fem anläggningar. I Blekinge fabriken tillverkas sulfatmassa. Slutprodukten, pappersmassa, används som råvara vid tillverkning av kaffefilter, tidningar, förpackningar, hushållspapper med mera.

NCC Infraservices driver tillsammans med SCM entreprenaden i Mörrum i partneringform, och anlägger mark och byggnader, avseende ny indunstningsanläggning.

Markförutsättningarna i det kustnära området, till stor del gammal sjöbotten, ställde höga krav på teknisk lösning, och konsultbyrån Sweco föreskrev skumglas som effektivt lättfyllnadsmaterial. Under sommaren 2016 har Hasopor levererat 25 000 m3 skumglas till projektet.

15. september 2016