Hasopor skumglas logotyp black

Snabba löparbanor med skumglas

Vid renovering och omläggning av arenan Trollbäckens IP:s befintliga löparbanor, förses den ena kurvan med 3500 m2 skumglas. Syftet är att reducera framtida sättningar samt att isolera banorna.

Trollbäckens IP är en multiidrottsplats i Tyresö kommun Stockholm, som består av en friidrottsanläggning, en ishall samt tre fotbollsplaner.

Entreprenör för markarbeten är Polytan Scandinavia AB, som samtidigt levererar och utför beläggningen för löparbanorna på anläggningen. Entreprenören valde bort cellplastalternativ och ser framdrifts- och tidsvinster med att använda skumglas; snabbt att lägga ut, rationell framdrift och rätt miljöprofil.

Kärrtorps IP i Hallsberg, Kungsängens IP på Bosön och Örebro Sörby är andra exempel på snabba idrottsanläggningar, byggda på skumglas.

14. februari 2017