Hasopor skumglas logotyp black

Daniel Ellison är ny vd på Hasopor

Efter sommaren tillträdde Daniel Ellison som vd på Hasopor. Daniel kommer närmast från vd-rollen på Motala Verkstad, och har en bakgrund inom försäljning och marknad i stora bolag.

Hållbarhetsaspekten i Hasopors arbete är viktigt för Daniel:

Hållbarhet är den enda vägen framåt. Det genomsyrar allt vi gör – Ledarskapet, Arbetsmiljön, Produktionen, Produkten, Logistiken och Applikationerna. Det tar sikte på hållbarhet för Människan, Planeten och Lönsamheten (People, Planet, Profit) för att vi skall kunna verka hållbart i symbios.

Produktionen i Hammar utvecklas kontinuerligt, där målet är att utöka kapaciteten för att möta den kraftigt ökade efterfrågan av skumglas på marknaden.

Företaget och produkten är oslipade diamanter som ligger helt rätt i tiden, redo att kliva in i nästa fas där vi effektiviserar och utökar produktionen, avslutar Daniel.

Daniel finns på 0739-20 99 10 eller daniel.ellison@hasopor.se.

17. september 2020