Hasopor skumglas logotyp black

Uusioaines och Hasopor skapar Europas största skumglastillverkare tillsammans

Det finländska glasrengörings- och skumglastillverkningsbolaget Uusioaines Oy och den svenska skumglastillverkaren Hasopor AB blir tillsammans Europas största skumglastillverkare när moderbolaget till Uusioaines Oy, Partnera Glass Recycling, förvärvar Hasopor AB i Hammar.

Hasopor är i och med förvärvet, precis som Uusioaines, de enda skumglastillverkarna i Sverige och Finland. Tillsammans siktar man på en internationalisering och fortsatt stark tillväxt via varumärkena Foamit och Hasopor.

Som ny verkställande direktör tillträder Arto Pohjonen, som kommer att leda de bägge verksamheterna. Fokus för bolagen ligger på utveckling inom den cirkulära ekonomin, i infrastrukturprojekt, industrin samt på byggmarknaden.

Den striktare europeiska regleringen höjer glasåtervinningsgraden, och öppnar marknader för den helhet som Uusioaines och Hasopor utgör i sina verksamheter. EU:s mål är att 75 procent av allt glas återvinns 2030.

”Redan då vi förvärvade Uusioaines fastställde vi tillsammans med Tesi en strategi vars mål är att skapa det ledande europeiska skumglastillverkningsbolaget. Företagsköpet av Hasopor är ett utmärkt steg i förverkligandet av vår strategi”, säger Jari Pirkola, verkställande direktör vid det uleåborgska investeringsbolaget Partnera om bakgrunden.

Som en del av affären överförs också en andel i en dansk skumglastillverkare till Partnera Glass Recycling. En av delägarna i den tillverkaren är Reiling Group.

”Tillverkningen av Foamit-skumglas säkerställer ett fullvärdigt utnyttjande av returglas och passar därför utmärkt i Tesis program för cirkulär ekonomi. Det fina glasämne som uppstår vid sidan av glasrengöringsprocessen är ett problem och avfall för andra aktörer, där Uusioaines och Hasopor tillverkar skumglas av glasråvaran. Skumglas är ett miljövänligt isolerings- och lättfyllnadsmaterial, innebärande inte enbart ekonomisk lönsamhet för oss, utan även nya tekniska lösningar, då glasavfallet fortsätter sin cirkulation till exempel som ersättare för lättgrus vid jordbyggnad”, beskriver Tesis investeringschef Samuel Saloheimo.

”Den europeiska returglasmarknaden är väldigt splittrad. Efter förvärvet av Hasopor är bolagens sammanräknade produktionskapacitet cirka 480 000 m3 skumglas, vilket motsvarar cirka 4 000 fulla långtradare. De moderna produktionsanläggningarna gör det möjligt att marknadsföra produkterna till nya kundgrupper genom att kännedomen om produkternas fördelar sprids”, beskriver Arto Pohjonen, som börjar som VD för bolaget.

Utöver bra produkter och nya internationella marknader ser han att fabrikernas synergier öppnar möjligheter inom produktutveckling. Pohjonen, med utbildning som diplomingenjör och eMBA, har tidigare varit verkställande direktör för bland annat Lujatalo och Destia, och har en gedigen erfarenhet av bolagens kundsegment.

Hasopor AB:s verkställande direktör Roger Boren tror på helheten:

”Finlands och Sveriges företagskultur smälter friktionsfritt samman och bolagen har nu möjligheter att lära av varandra. Fusionen syns i fortsättningen även som bättre kundfokus då vi kan betjäna våra kunder med hjälp av två produktionsanläggningar.”

Roger Borén kvarstannar som VD för Hasopor AB.

Mer information:
Partnera Oy, verkställande direktör Jari Pirkola
+358 400 867 784
jari.pirkola@partnera.fi

Tesi, investeringschef Samuel Saloheimo
+358 50 438 3311
samuel.saloheimo@tesi.fi

Partnera Glass Recycling Oy, verkställande direktör Arto Pohjonen
+358 40 840 2560

Partnera Glass Recycling (PGR) Oy är ett glasrengöringsbolag och en skumglastillverkare som helt äger dotterbolagen Uusioaines Oy och Hasopor AB. PGR:s huvudägare är Partnera och Tesi.

Uusioaines Oy är en tillverkare av skumglas verksam i Forssa och Jokioinen. Bolaget är även Finlands största återvinnare av glas och behandlar årligen mer än 90 000 ton returglas. Bolaget hade 2018 en omsättning på 14 miljoner euro och 35 anställda. Uusioaines säljer skumglas under produktnamnet Foamit
www.uusioaines.com och www.foamit.fi

Hasopor AB är ett bolag beläget i Hammar, Sverige, som specialiserat sig på tillverkning av skumglas. Hasopor hade 2018 en omsättning på 8 miljoner euro och bolaget sysselsätter 25 personer.
hasopor.se

Partnera Oy är en investerare samt partner och rådgivare för de objekt bolaget äger. Bolaget arbetar i gränssnittet mellan den offentliga och den privata sektorn och investerar i företag och infrastrukturprojekt. Via framgången hos sina ägda objekt ökar Partnera sitt ägarvärde. Partnera har cirka 28 000 delägare som består av både privata och offentliga ägare. Den största enskilda ägaren är Uleåborgs stad.
www.partnera.fi

Tesi (Finlands Industriinvestering Ab) är ett av statens kapitalinvesteringsbolag som investerar produktivt och ansvarsfullt och skapar värde redan från början. Det totala värdet på de investeringar Tesi förvaltar är 1,2 miljarder euro och bolagets portfölj omfattar totalt fler än 700 företag antingen direkt eller indirekt via fonder. Tesi höjer Finland upp på nästa nivå för tillväxt och internationalisering.
www.tesi.fi och www.dtg.tesi.fi

12. juni 2019