Hasopor skumglas logotyp black

Foamit group hållbarhetsrapport 2022

Foamit Group är pionjärer inom cirkulär ekonomi: vi återvinner returglas från företag och konsumenter, och gör nya produkter, användbara inom nya områden.

FOAMIT GROUP HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

Kalle Härkönen, CEO Foamit Group

Foamit Group är pionjärer inom cirkulär ekonomi: vi återvinner returglas från företag och konsumenter, och gör nya produkter, användbara inom nya områden. Genom att använda returglas som råmaterial för våra produkter sparar vi på naturens resurser. Skumglaset som produceras av returglaset är ett utmärkt lättfyllnadsmaterial med isolerande egenskaper. Hållbarhet är alltid i fokus för vår verksamhet och främjar detta i alla vår aktiviteter.

”I vår hållbarhetsrapport beskriver vi huvudtemat för våra hållbarhetsinsatser och de åtaganden vi gjort, och de främsta åtgärderna och målen vi uppnått under 2022. Genom denna rapport hoppas vi kunna inspirera våra intressenter att bli ännu mer involverade i hållbarhetsagendan. Vi delar med oss informationen vi samlat på oss, då vi inser att mycket finns kvar att göra i denna fråga. Vår planet behöver byta riktning, och vi kan bara uppnå det genom gott samarbete. Jag hoppas att du vill stötta vårt arbete för en hållbar utveckling, summerar Kalle Härkönen, CEO Foamit Group.

Klicka på bilden för att läsa vår rapport. Trevlig läsning!

Download Sustainability Report 2022